Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten ten behoeve van de Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

donderdag 24 september 2015 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Onderwerp:   Benoeming leden Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Kamerstuk:    32 648          

Datum:            24 september 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie willen graag enkele vragen stellen naar aanleiding van de brief van de Minister over de benoeming van de leden van Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de Minister een nadere toelichting kan geven hoe bij de benoemingen precies gelet is op de integriteit, geschiktheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en diversiteit van de leden, naar aanleiding van de aanbevelingen van het genoemde rapport «Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM); Compliance en integriteit herijkt». Kan de Minister aangeven welke ervaringen de benoemde leden van de Raad van Toezicht hebben met de stakeholders van de Autoriteit Financiële Markten?

Ook vragen deze leden of de Minister een volledig overzicht kan geven van de commerciële belangen en nevenactiviteiten van de benoemde leden van de Raad van Toezicht, gelet op het belang van onafhankelijkheid en transparantie.

De leden van de ChristenUnie-fractie horen graag van de Minister wat de stand van zaken is met betrekking tot de in de brief van 12-12-2014 (Kamerstuk 32 648 nr. 6) genoemde wijziging van de statuten van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november