‘Cultuurgeld niet voorbestemd voor de Randstad alleen’

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukema29-06-2016 22:06 29-06-2016 22:06

Er komt een betere verdeling van het Rijksbudget voor cultuur over het hele land. Dat is het resultaat van een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber, mede ingediend door het CDA. Nu wordt het overgrote deel van cultuurgeld (ruim 70%) uitgegeven in de drie Randstadprovincies. "Deze onevenwichtige verdeling over de Randstad en andere regio's is niet uit te leggen," vindt Dik-Faber. "Er gaat veel geld naar grote culturele instellingen in de Randstad, terwijl bijvoorbeeld Huis Doorn - kenniscentrum van de Eerste Wereldoorlog - flink gekort wordt op de toch al geringe bijdrage."

Onlangs signaleerde de Raad voor Cultuur dat de culturele infrastructuur buiten de grote steden afbrokkelt en dat daardoor cultuureducatie in die gebieden onder druk staat. "Cultuureducatie is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen; het kan helpen om de eigen en andere culturen beter te leren kennen. Cultuur verbindt. Ook daarom is een eerlijke verdeling van cultuurgeld van groot belang," aldus Dik-Faber.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de Raad voor Cultuur signaleert dat in de regio’s buiten de grote steden de culturele infrastructuur afbrokkelt en mede daardoor het aanbod van cultuureducatie beperkt is;

overwegende dat het daarmee bepalend is waar je woont of je als kind voldoende toegang tot cultuureducatie hebt;

verzoekt de regering, bij besluitvorming over de culturele basisinfra-structuur aantoonbaar in te zetten op een betere verdeling van de culturele budgetten over de Randstad en regio’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Van Toorenburg

 

Labels
Carla Dik
Cultuur
Kunst & Cultuur

« Terug

Reacties op '‘Cultuurgeld niet voorbestemd voor de Randstad alleen’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > juni

Geen berichten gevonden