ChristenUnie: meer steun voor door ramp met hagel getroffen tuinders

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukema05-07-2016 19:59 05-07-2016 19:59

Staatssecretaris Van Dam (EZ) moet de agrarische sector in Zuidoost-Nederland te hulp schieten, nu het gebied zwaar getroffen is door noodweer. Dat vindt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber, die maandag - samen met Provinciale Statenlid Hermen Vreugdenhil - het gebied bezocht.

Dik-Faber: "De overheid moet naast de mensen uit het getroffen gebied gaan staan en verzekeraars aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) biedt hiervoor de mogelijkheden, maar de staatssecretaris gaat hier makkelijk aan voorbij."

Dik-Faber wil met een motie ervoor zorgen dat de staatssecretaris zich alsnog gaat inspannen om de Wts in werking te laten treden. In de brief die de staatssecretaris over de ramp in Zuidoost-Nederland schreef stonden tot nu toe veel goede bedoelingen, maar weinig concrete maatregelen waar mensen nu iets aan hebben. "Werktijdverkorting is de enige concrete maatregel die hij voorstelt, maar dit is niet voldoende en bovendien is deze maatregel ook niet voor iedere onderneming geschikt. Daarom wil ik deze week een motie indienen en de staatssecretaris oproepen zich meer in te spannen voor de getroffen bedrijven."

Dik-Faber: "Maandag was ik in Bergeijk en Luyksgestel en heb ik met eigen ogen gezien dat de schade enorm is. In grote delen van Brabant en Limburg zijn honderden bedrijven getroffen. Staldaken hebben onherstelbare schade en veel goed voedsel is verloren gegaan. Voor boomkwekers is het zuur dat jarenlange inspanningen in één klap door het noodweer teniet zijn gedaan. Je ziet dat de omvang van de schade langzaam doordringt bij de mensen. Er is veel materiële schade, bij bedrijven, scholen, woningen, maar de sociale en emotionele schade is misschien nog wel groter".

Dik-Faber vindt dat de staatssecretaris te gemakkelijk wijst naar de verzekeraars en de eigen verantwoordelijkheid van agrariërs. "Veel boeren en tuinders zijn wel verzekerd voor weerschade, maar deze verzekeringen kennen allerlei beperkingen en uitzonderingen en bovendien hebben de agrariërs een eigen risico van 30%. Het is eenvoudigweg niet mogelijk om je tegen volledige dekking te verzekeren, ook al zouden agrariërs dit willen. Als dan de volledige oogst is verwoest en je krijgt van de verzekering maar een klein deel vergoed, blijf je met een enorme strop zitten. Een varkenshouder die ik sprak dacht goed verzekerd te zijn, maar uit de kleine lettertjes bleek hagelschade daarbuiten te vallen. De mooie toekomst voor zijn dochter als bedrijfsopvolger ziet er nu ineens heel anders uit. Iemand anders vertelde mij dat de verzekeraar had geadviseerd om zelf met vrienden en buren de glasschade op te ruimen. Alsof het om serviesgoed gaat. Dat laat goed zien hoe alleen de boeren en tuinders nu lijken te staan."

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: meer steun voor door ramp met hagel getroffen tuinders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > juli

Geen berichten gevonden