ChristenUnie: overheid schiet tekort bij banenafspraak

Carola Schouten - Foto: Anne-Paul Roukema13-07-2016 21:54 13-07-2016 21:54

De ChristenUnie vindt dat de overheid sterk tekortschiet in het aanbieden van banen aan arbeidsgehandicapten. Terwijl er door bedrijven bijna 10.000 formele dienstverbanden bijkwamen voor mensen met een beperking, verdwenen er bijna 1000 bij de overheid.

'Ongelooflijk', zo stelt ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. 'De overheid, die tegen bedrijven zegt dat ze arbeidsgehandicapten in dienst moeten nemen, scoort zelf ondermaats. We hebben mensen met een beperking toegezegd dat er banen voor ze zouden komen. Uit deze meting blijkt dat dat vooral dankzij het bedrijfsleven is en niet dankzij de overheid.’

Weliswaar halen zowel de markt als de overheid de streefcijfers voor de quotumwet, maar bij de overheid komt dat alleen maar door het 'inlenen' van arbeidsgehandicapten en dus niet door ze echt in dienst te nemen. Bij de markt worden daarentegen twee keer zoveel mensen met een arbeidsbeperking in dienst genomen ten opzichte van het aantal mensen dat wordt ingeleend.

Schouten: ‘Staatssecretaris Klijnsma zal moeten uitleggen waarom de overheid zo slecht presteert. Als de overheid de eigen praktijk niet verbetert, zal de ChristenUnie de steun voor de Quotumwet intrekken. De ander de maat nemen, terwijl je zelf je zaken niet op orde hebt, is ongeloofwaardig. Daar gaan wij niet aan meewerken.’

De ChristenUnie heeft een schriftelijk overleg aangevraagd over de brief en de gepresenteerde cijfers, omdat deze nog veel vragen oproept. Zo wordt gemeld dat er bijna 21.000 banen zijn bijgekomen, maar deze blijken voor een deel te zijn veroorzaakt doordat mensen die al in dienst zijn, meer zijn gaan werken. Hier staan maar 14.000 mensen tegenover die daadwerkelijk aan een nieuwe baan zijn geholpen. Ook is de verdeelsleutel voor het aandeel ingeleende mensen (hoeveel ingeleende mensen zijn werkzaam bij de overheid en hoeveel in de markt) aangepast. Dit pakt ook nog eens in het voordeel van de overheid uit. 'Veel vragen die het beeld doen rijzen dat de cijfers mooier worden gepresenteerd dan dat ze zijn. Daar moet opgehelderd worden', aldus Schouten.

Labels
Carola Schouten
Werkgelegenheid

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: overheid schiet tekort bij banenafspraak'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > juli

Geen berichten gevonden