ChristenUnie: pak toename illegale prostitutie aan

Utrecht-hardebollensteeg07-09-2016 14:34 07-09-2016 14:34

De ChristenUnie wil dat het kabinet steviger optreedt tegen de groeiende illegale prostitutie.

Vanochtend luidde de politie in Oost-Nederland in de Stentor de noodklok over een sterke stijging van illegale sekswerkers. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers maakt zich zorgen: “Ik wil dat het kabinet voor deze vrouwen opkomt en pooiers en hun illegale prostitutie aanpakt. Zij hebben recht op een andere toekomst en verdienen hoop.”
 
Dagblad De Stentor stelt dat iedere dag 1.000 mensen in Oost-Nederland betaalde seks aanbieden via een advertentie zonder een vergunning. Onvergunde prostitutie is extra gevoelig voor mensenhandel en andere misstanden. Segers: “ Via advertenties bieden pooiers de diensten van vrouwen aan, die door mensenhandel gedwongen aan de slag zijn gegaan of door bijvoorbeeld schulden geen andere keuze denken te hebben.”
 
Segers stelt vandaag vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie. Hij wil dat het kabinet meer investeert in teams bij de politie die deze vormen van prostitutie opsporen en aanpakken. “Want ook deze mensen, die slachtoffer zijn van mensenhandel of hun omstandigheden, tellen voor mij en hebben recht op hoop.”
 
Vragen van het lid Segers aan de minister van Veiligheid en Justitie over golf van seks zonder vergunning
 
1. Kent u de berichten ‘Golf van seks zonder vergunning’ (1) en ‘Honderden sekswerkers illegaal actief in Gelderland en Overijssel’ (2), waaruit blijkt dat iedere dag 1000 mensen in Oost-Nederland betaalde seks aanbieden zonder dat zij daarvoor een vergunning hebben? 
2. Bent u met mij eens dat bij het aanbieden van seksuele diensten via een advertentie zonder vergunning de kans op mensenhandel groot is en controle daarop zeer lastig?
3. Kunt u omschrijven aan welke wettelijke verplichtingen iemand moet voldoen die seksuele diensten via een advertentie aanbiedt? Hoe wordt op de naleving van deze bepalingen toegezien?
4. Welke nieuwe, niet aangekondigde maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat deze vorm van illegale prostitutie toeneemt, zoals agenten van het Prostitutie Controle Team constateren en voor de toekomst verder vrezen?
5. Kunt u toelichten hoe het Prostitutie Controle Team te werk gaat, wat haar omvang is en of deze aanpak ook in andere delen van het land gevolgd wordt? 
6. Bent u van mening dat het Prostitutie Controle Team van de politie groot genoeg is om een toename van het illegale aanbod tegen te gaan? Bent u bereid het Prostitutie Controle Team uit te breiden?
7. Heeft u inzichtelijk hoeveel mensen vanwege financiële problemen de illegale prostitutie ingaan? Bent u bereid hier (nader) onderzoek naar te laten doen?
8. Wat is uw concrete beleidsdoelstelling met betrekking tot de door de Stentor genoemde vorm van onvergunde prostitutie? Naar welk percentage afname van onvergunde seksadvertentie streeft u met uw beleid en wanneer moet dit streefcijfer zijn gerealiseerd? 
9. Bent u met mij eens dat voor de aanpak van mensenhandel van groot belang is dat aangifte of melding wordt gedaan bij de politie van mogelijke slachtoffers van mensenhandel? Zo ja, hoe beoordeelt u dan de conclusie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat als gevolg van de reorganisatie bij de politie ten opzichte van 2012 een daling van 36% is waar te nemen in het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel? Wat is uw beleidsdoelstelling in percentages met betrekking tot de toename van het aantal meldingen van mensenhandel via de politie en wat gaat u concreet doen om dit percentage te realiseren? 
10. Kent u de constatering van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) het aantal meldingen van mensenhandel met 46% af is genomen door de toegenomen aandacht voor mensensmokkel? Wat gaat u doen om dit effect te ondervangen en welke concrete beleidsdoelstelling (in percentage) voor 2017 koppelt u daaraan?
 
 

Labels
Gert-Jan Segers
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: pak toename illegale prostitutie aan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > september

Geen berichten gevonden