Voortuitblik: onze inzet in het komende jaar

20160204-CU-TweedeKamerfractie-hires-29461woensdag 07 september 2016 12:12

Het parlementaire jaar is weer begonnen. Na een heerlijke periode van ontspanning breekt er voor de Kamerleden een drukke tijd aan. De maanden richting de Kamerverkiezingen.

En mocht u denken dat de het kabinet is uitgeregeerd en er in Den Haag niet meer zoveel te doen is; de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie gaat met veel energie en inzet zich inzetten voor wat wij met elkaar belangrijk vinden: stem geven aan ons geloof. 

Een cruciaal jaar
Gert-Jan Segers: “We beginnen met een lange aanloop naar de verkiezingscampagne waarin we opnieuw ons hart kunnen laten spreken. Met verschillende tussenstations. Een initiatiefnota die burgers meer zeggenschap wil geven over onder andere de zorg en hun buurt. Mijn eerste Algemene Politieke Beschouwingen als fractievoorzitter. De verdediging in de Eerste Kamer van de initiatiefwet tegen gedwongen prostitutie. En dan de verkiezingen in maart. Het wordt een cruciaal jaar voor ons als fractie en voor mijzelf. Ik hoop en bid dat we als politici van de ChristenUnie opnieuw zichtbaar worden als mensen die Jezus navolgen, die vrijheid verdedigen, hoop brengen en zich sterk maken voor kwetsbare mensen en voor een nieuwe generatie van jongeren.”

Einde aan incassocowboys
Carola Schouten: "Ik zie uit naar de behandeling van ons initiatiefvoorstel waarin wij samen met de PvdA malafide incassobureaus een halt willen toeroepen. Doel van het wetsvoorstel is burgers beter te beschermen tegen de praktijken van incasso-cowboys, die sommige mensen zelfs dieper in de schulden laten verzinken. Dat doen we door strengere eisen te stellen aan incassobureaus, het toezicht te verbeteren en meer sanctiemogelijkheden te creëren.”

Opkomen voor onderwijsvrijheid
Eppo Bruins: "Ondanks dat dit kabinet ten einde loopt moeten we alert blijven op het beschermen van de onderwijsvrijheid. Steeds meer wil de 'neutrale' overheid zich bemoeien met wat er op scholen precies gebeurt. Maar scholen zijn van ouders, leerlingen en leraren samen. Niet van de overheid."

Waardevol ouder worden
Carla Dik-Faber: ,,Ouder worden heeft mooie, maar ook moeilijke kanten. Het is een periode waarin mensen steeds meer te maken krijgen met beperkingen. Die situaties zijn niet altijd te voorkomen. Maar de ouderen in onze samenleving, onze vaders en moeders, zijn en blijven onze geliefden. Zij verdienen goede zorg, respect en oog voor hun waardigheid, zeker in hun laatste levensjaren. Ik wil me ervoor inzetten dat ouderen in ons land alle ondersteuning en aandacht krijgen die nodig is om – zolang dat mogelijk is – thuis te blijven wonen. Goede zorg is daarbij onontbeerlijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de casemanagers dementie, die mensen begeleiden tijdens het ziekteproces en een vast aanspreekpunt zijn als alles verandert. En als thuis niet meer gaat, moet er een plek in een verpleeghuis of andere instelling beschikbaar zijn. Een leven in ouderdom is kwetsbaar, maar altijd waardevol."

Het onrecht van geloofsvervolging
Joel Voordewind: ,,Ik wil een stem blijven geven aan hen die vaak geen stem meer hebben en niet voor zichzelf kunnen opkomen. Daarom blijf ik me inzetten voor vluchtelingen en in het bijzonder de christenen, Yazidi's en Koerden in het Midden Oosten. Ze hebben extra bescherming nodig. Ook blijven we Israël voluit steunen in deze moeilijke tijd, waarbij we ook aandacht hebben voor de soms benarde situatie en beperkte bewegingsvrijheid van de (christelijke) Palestijnen. De afgelopen periode hebben we geld vrij kunnen maken voor verzoeningsprojecten onder Joden en Palestijnen. Ook hoop ik in het najaar onze broeders en zuster in Iran te bezoeken om te bezien hoe we ze kunnen ondersteunen en bemoedigen. Graag ook uw gebed voor deze mensen en alle werkzaamheden die we ondernemen."

De begroting voor volgend jaar wordt binnenkort vastgesteld. Hoewel het economisch beter lijkt te gaan, zijn er nog steeds grote groepen die het niet makkelijk hebben, zoals chronisch zieken, gehandicapten, eenverdieners en ouderen. De ChristenUnie wil hen niet vergeten. In onze tegenbegroting zullen we laten zien dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden. Tijdens de debatten zullen we daarom knokken om onze idealen te realiseren. Onze tegenbegroting is rond Prinsjesdag te vinden op deze site.

Labels
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Voortuitblik: onze inzet in het komende jaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > september

Geen berichten gevonden