Nieuwe havenverordening goed voor Rotterdam

tour binnenplaats close12-12-2016 19:16 12-12-2016 19:16

STRAATSBURG 12 DECEMBER 2016 – ‘Aanvankelijk rook dit voorstel te veel naar de bekende aloude Europese eenheidsworst. Maar in de afgelopen maanden heb ik met enkele collega´s het Commissievoorstel bijgeschaafd tot een prima tekst die rekening houdt met de diversiteit van havens in de Europese Unie.’ Met deze woorden riep Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) vandaag in het Europees Parlement zijn collega’s op tot een voorstem voor de gewijzigde Havenverordening.

Na een periode van jarenlange onderhandelingen, rondt het Europees Parlement deze week het wetgevingsproces af met een stemming hierover.

Van Dalen was namens de ECR-fractie als onderhandelaar direct betrokken bij de totstandkoming van de definitieve wettekst. Hij zorgde er voor dat de tekst geen nadelige gevolgen voor de Rotterdamse haven heeft. Van Dalen: ‘We hebben bijvoorbeeld weten tegen te houden dat het havenbedrijf verplicht opleiding en training zou moeten bieden aan de havenwerkers. In Nederland gaat een havenbedrijf daar helemaal niet over.’

Voor Van Dalen was het creëren van een gelijk Europees speelveld een essentieel element in de nieuwe Europese wetgeving. Van Dalen: ‘Rotterdam heeft er last van dat vaak onduidelijk is, hoe andere Europese havens aan hun geld komen. Ik denk dat heel wat Lidstaten onder de tafel door hun eigen havens steunen. Dat is onaanvaardbaar. En het hoofdstuk over financiële transparantie schept nu duidelijkheid over de financiën en de inkomsten van havens. Geen financieel gerommel meer tussen regeringen en havens in de achterkamertjes!’ Dit hoofdstuk kwam met steun van Van Dalen door de onderhandelingen.

Een ander belangrijk punt was voor Van Dalen de vrijheid van havenbedrijven om hun haven naar eigen inzicht in te richten. De Europese Commissie wilde met een uniforme benadering alle havens dwingen tot een vrij marktsysteem. Van Dalen: ‘Dat is mooi bedacht, maar past lang niet overal. De veiligheid moet voorop staan. Als het bijvoorbeeld gaat om loodsdiensten is één dienst per haven veel beter. Bovendien zijn sommige havens veel te klein voor het toelaten van meerdere dienstverleners.’

Volgens Van Dalen geeft deze tekst de Europese havens duidelijkheid voor de komende decennia. ‘Dat is goed voor Europese havens, juist ook voor de grootste van allemaal, de haven van Rotterdam. Dus ik stem van harte voor dit resultaat."

Onderstaand de spreekbijdrage van Van Dalen. De stemming over het voorstel is woensdag 14-12-2016. Verwacht wordt dat het door het EP gewijzigde voorstel wordt aangenomen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spreektekst debat Havenverordening

Peter van Dalen

Straatsburg, 12 december 2016

2001… 2004… Tot nu toe sneuvelde het voorstel voor een nieuwe Europese Havenverordening. Dat kwam door de eenzijdige one-size-fits-all benadering van de Europese Commissie. Echter, Europa en zijn havens zijn veel te divers!

Ook deze derde keer rook het voorstel nog behoorlijk naar die oude lucht. Samen met andere fracties heb ik het Commissievoorstel nu voldoende weten aan te passen. Het voorliggende, gewijzigde voorstel is goed voor de Europese havens, goed voor Nederland en goed voor de haven van Rotterdam.

Wat hebben we verbeterd? Volgens het oorspronkelijke Commissievoorstel moesten havens geopend worden voor een hele reeks dienstenaanbieders. Zoals roeiers, baggeraars en loodsen. Dat is mooi bedacht, maar het moet natuurlijk wel kunnen. Sommige havens zijn eenvoudigweg te klein om meerdere aanbieders toe te laten. Ook mag de veiligheid niet in het geding komen. Meerdere loodsdiensten in één haven bijvoorbeeld: dat is onverstandig.

Door onze aanpassingen zijn er allerlei mogelijkheden voor uitzondering aangebracht. De haven van Rotterdam kan nu prima met één en dezelfde loodsdienst werken en houdt meer zeggenschap over wie wel en wie niet in de haven mogen werken.

Tegelijkertijd hebben we er voor gezorgd dat er niet teveel administratieve lasten ontstaan. Voorbeeld: de Europese Commissie stelde voor dat arbeiders in de havens door het havenbedrijf voorzien zouden worden van relevante training en opleiding. Merkwaardig idee want veel havenbedrijven, zoals Rotterdam in Nederland, gaan daar helemaal niet over. Dat hebben we dus geschrapt. Ook is een omvangrijk eisenpakket voor onafhankelijk toezicht teruggebracht tot redelijke en vooral realistische proporties. Geen regels om de regels dus!

Tenslotte: zeer belangrijk is dat de bepalingen over financiële transparantie overeind zijn gebleven. Havens moeten openheid van zaken geven over hun financiën. Dat is cruciaal voor een gelijk speelveld in Europa. We willen beslist niet dat Lidstaten onder de tafel door hun eigen havens financieel bevoordelen.

Samengevat: dit pakket is goed voor onze economie en onze werkgelegenheid. En daar stem ik voor!  Ik neem aan dat veel collega’s dat ook doen!

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Nieuwe havenverordening goed voor Rotterdam'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > december

Geen berichten gevonden