"Maak lucht- en scheepvaart onderdeel van ETS"

tour binnenplaats closemaandag 13 februari 2017 20:18

Bijdrage aan het Rapport Duncan, 13 februari 2017, Straatsburg

"We spreken vandaag over hoe het Europese emissiehandelssysteem er na 2020 uit moet zien."

Terecht heeft de Milieucommissie de voorstellen van de Europese Commissie aangescherpt. Het huidige overschot aan rechten doet denken aan de ‘melkplassen’ of ‘boterbergen’ van vroeger: allebei symbool voor falend Europees beleid! Die kant moet het dus niet op.

De scheepvaart kan niet langer buiten spel blijven. Ik verkies een regeling op mondiale schaal, maar ik steun de ‘stok achter de deur’ die nu is opgenomen in de tekst. De scheepvaartsector heeft tot 2021 om in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tot wereldwijde afspraken voor reductie van CO2-emissie te komen. Lukt dat niet dan gaat de Europese Unie dit zelf regelen.

De luchtvaartsector heeft in 2016 afspraken gemaakt over een wereldwijd emissiehandelssysteem. In 2020 begint het op vrijwillige basis, in 2027 wordt het een verplicht stelsel. Europa moet ook hier vooroplopen. Rechten veilen, en de uitstoot verminderen!

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen
Milieu

« Terug

Reacties op '"Maak lucht- en scheepvaart onderdeel van ETS"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.