Slob schiet uit zijn slof

zaterdag 24 juni 2006 09:54

ChristenUnie-Kamerlid vindt dat Balkenende II tekortschiet bij aanpak ranzige muziekclips

ChristenUnie-Kamerlid Slob is een sympathiek mens. Hij is traag tot toorn. Maar bij het thema jeugd en media schiet hij uit zijn slof. Het kabinet-Balkenende moet het dan ontgelden, evenals de muziekzenders die dagelijks tientallen ranzige muziekclips de ether in slingeren.

Slob start positief. "Ik ben blij met Balkenende als premier. Hij heeft het thema waarden en normen op de politieke agenda gezet. Uitstekend. Daar moet hij vooral mee doorgaan. De woorden die hij daarover spreekt, zijn mij uit het hart gegrepen."

Het ChristenUnie-Kamerlid had daarom hoge verwachtingen van de kabinetsreactie op het rapport Wijzer Kijken van de commissie jeugd, geweld en media. Op verzoek van het kabinet deed de commissie in de herfst van vorig jaar een groot aantal concrete aanbevelingen om de jongeren te beschermen en weerbaar te maken tegen geweld en seksuele uitingen via televisie en internet.

De commissie wil internetproviders verplichten standaard filters aan te bieden, zij wil mediacoaches in het onderwijs, betere mediavoorlichting aan ouders, beoordeling van films en dvd's op geschiktheid (en dus niet alleen op leeftijd), nader onderzoek naar de gevolgen van muziekclips waar in seks en geweld voorkomen en instelling van een media-instituut waar scholen en ouders terechtkunnen voor adviezen.

Slob was ontgoocheld nadat hij de kabinetsreactie op het rapport tot zich had genomen. "Het enige concrete dat het kabinet voorstelt is een extra categorie in de Kijkwijzer die aangeeft welke audiovisuele uiting geschikt is voor welke leeftijd. Er komt een extra leeftijdscategorie van 9 tot 12 jaar. In het huidige systeem verschuift de grens ineens van 6 naar 12 jaar."

Slob vraagt zich "in gemoede" af of dit nu alles is dat het kabinet kan bedenken om de grote onrust die over dit onderwerp in de samenleving is ontstaan, weg te nemen. "Ik heb even met mijn ogen staan te knipperen. Kijk wat er de afgelopen maanden over dit onderwerp in de publiciteit is geweest. Groepsverkrachtingen in Rotterdam en seksuele uitspattingen onder jongeren in Amsterdam worden in verband gebracht met de manier waarop muziekzenders seksualiteit neerzetten. PvdA-Kamerlid Dijsselbloem, lid van een fractie die niet bekend staat vanwege zedenmeesterij, heeft gezegd dat de muziekzenders MTV en TMF "een aanhoudende reeks muziekclips uitzenden waarin "pimps" op walgelijke wijze "bitches" als gebruiksvoorwerpen behandelen en aangesproken dienen te worden op hun verantwoordelijkheid omdat jongeren door hun toedoen een verwrongen beeld van seksualiteit krijgen." Als ik dit allemaal op een rijtje zet, kan ik maar een conclusie trekken: Het kabinet laat de boel de boel."

Als het aan Slob ligt, gaat Van der Laan uit een heel ander vaatje tappen. "De eerste stap is de erkenning dat er een probleem ligt. Dat mis ik nu node. Daarvoor kan het kabinet terecht in het rapport van de werkgroep jeugd, geweld en media.

Daarna moet Van der Laan de adviezen van diezelfde commissie serieus nemen. Waarom kunnen we internetproviders niet verplichten om standaard een filter aan te bieden bij hun producten? Nu moeten mensen daar speciaal om vragen."

Het ChristenUnie-Kamerlid ziet ook graag dat het onderwijs meer aandacht gaat besteden aan de gevaren die de moderne media met zich meebrengen. "Ik wil scholen niet gaan voorschrijven wat ze hieraan moeten doen. Veel onderwijsinstellingen zijn er gelukkig op vrijwillige basis al mee bezig, maar volgens mij zou het goed zijn als er een media-educatiecentrum komt waar scholen hun informatie kunnen halen. Er zijn al enkele initiatieven op dit terrein en het zou goed zijn als de overheid die financieel ondersteunt. Woensdag, als de Kamer over dit onderwerp debatteert, ga ik me sterk voor maken voor meer media-educatie. Ik heb enige hoop dat ik enkele grote fracties meekrijg."

Verder bepleit Slob een politiek debat over censuur. "Velen schrikken daarvan, maar dat hoeft helemaal niet. De overheid heeft tal van internationale verdragen ondertekend waarin staat dat ze de jongeren zal beschermen tegen schadelijke invloeden. Als er iets schadelijk is, dan wel de hoeveelheid geweld en seks die jongeren via de media krijgen voorgeschoteld. Als de politiek nu dáár het vertrekpunt eens neemt en niet steeds wappert met het grondwetsartikel over vrijheid van meningsuiting."

Als dat het kabinet dit ook te ver gaat, heeft Slob nog wel een andere suggestie. "De overheid is een gezaghebbende instelling. Als die een appel doet op de media, heeft dat zeker invloed. Ik zie niet in waarom de overheid geen randvoorwaarden aan media-uitingen mag stellen. Wat mij betreft starten we woensdag het debat daarover. Nederland is op vele terreinen trots op het vermanende vingertje dat wordt opgeheven naar andere landen. Hier hebben we een onderwerp waarop dat vermanende vingertje echt zinvol is. Laat Nederland op dit terrein gidsland zijn."

Slob kijkt niet alleen naar de overheid om de hoeveelheid schadelijke en schandelijke clips en andere media-uitingen terug te dringen. Hij ziet ook een taak voor muziekzenders, adverteerders op muziekzenders en ouders.

Als het ChristenUnie-Kamerlid spreekt over de verantwoordelijkheid van de muziekzenders, volgt hij dezelfde lijn als bij de beoordeling van het kabinetsbeleid: welgemeende waardering die wordt gevolgd door teleurstelling. "Ik ben blij dat de muziekzender MTV Networks, eigenaar van MTV, TMF, The Box en Nickelodeon, deze week de nota "Bewust in beeld" presenteerde. Het is een goede eerste stap. Maar het uiteindelijk resultaat stelt me teleur. Het blijft bij mooie woorden. Uiteindelijk passen ze de programmering niet aan. Ze zeggen mij net iets te gemakkelijk dat als zij het niet uitzenden, jongeren er op een andere manier wel aankomen. Dat mag in sommige gevallen misschien zo zijn, maar de signaalwerking die uitgaat van het niet uitzenden van bepaalde clips is groot. Jongeren -en hun ouders- kunnen dan zien dat de muziekzender ook bepaalde waarden en normen heeft en bescherming wil geven tegen bepaalde kwalijke uitingen."

Slob zou het waarderen als adverteerders hun invloed zouden laten gelden. "Die maken zich wel heel erg klein. Ze zeggen dat ze niet over de inhoud gaan. Maar als ze zouden besluiten niet meer te adverteren, gaat de stekker bij MTV er natuurlijk wel uit. Welke adverteerder zou een daad durven stellen?"

Wat het Kamerlid betreft, wenden ook consumenten hun invloed aan. "Wat gebeurt er als consumenten protesteren bij adverteerders en hun via een boycot laten merken geen prijs te stellen op advertenties via muziekzenders? Ik denk dat adverteerders zich nog eens achter het oor zullen krabben."

Voorop staat voor Slob de verantwoordelijkheid van ouders. "Veel vaders en moeders weten gewoon niet waar hun kinderen mee bezig zijn. Televisies en internetaansluitingen op eigen kamers zijn niet in alle gevallen aan te bevelen. Via dat kleine kabeltje kan veel vunzigheid de kamers en harten van kinderen binnenkomen. Laten ouders hun pedagogische opdracht niet verwaarlozen en controleren waar hun kinderen mee bezig zijn."

Bron: Reformatorisch Dagblad, door Gerard Vroegindeweij

Zie ook:
Dossier: mediaconferentie
Netwerk: MTV moet optreden tegen seks en geweld in videoclips - Netwerk.tv, 26 juni 2006
Labels
Arie Slob
In de media
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Slob schiet uit zijn slof'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > juni

Geen berichten gevonden