‘Aanpak sociale dumping wegvervoer onvoldoende’

controlewoensdag 31 mei 2017 16:36

Reactie van Peter van Dalen op de nieuwe wegvervoerplannen van de Europese Commissie, vandaag in het Europees Parlement in Brussel gepresenteerd:

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor het wegvervoer in Europa. Peter van Dalen is blij dat ze er zijn, maar heeft ook bedenkingen. ‘We zitten al jaren op deze maatregelen te wachten. Terecht dat er wat moet gebeuren aan bijvoorbeeld gebrekkige handhaving. Maar ik maak me grote zorgen over de plannen voor verdere liberalisering van de markt. De Europese Commissie pakt sociale dumping onvoldoende aan. Dat moet, want het wegvervoer in de EU moet eerlijker’

In het pakket met maatregelen van de Europese Commissie zitten onder andere maatregelen over rij- en rusttijden, over arbeidstijden, over handhaving en over tolsystemen. Van Dalen hamert in het Europees Parlement op de noodzaak tot eenduidige regels voor rij- en rusttijden en strikte handhaving. Dat de Europese Commissie hierover met nieuwe regels komt, is voor hem dan ook zeer welkom. ‘Dit is typisch een terrein waar de EU haar meerwaarde kan tonen’, stelt Van Dalen.

Over andere plannen van de Europese Commissie is Van Dalen echter zeer ontevreden. De Commissie wil de cabotage vrijgeven voor de periode van een week. Tot nu toe zit hier een maximum aan van drie ritten. Van Dalen: ‘Dit nieuwe voorstel is onacceptabel.  Oost-Europese chauffeurs kunnen dan straks met Oost-Europese lonen concurreren op binnenlandse ritten in Nederland, zoals supermarktbevoorrading. Dat is geen eerlijke concurrentie voor Nederlandse chauffeurs die Nederlands loon krijgen. De Europese Commissie pakt de sociale dumping in het wegvervoer dus onvoldoende aan.’

Nu de plannen zijn gepresenteerd, worden ze behandeld in de Transportcommissie van het Europees Parlement. Van Dalen is daar lid van en hij heeft enkele stevige prioriteiten voor de behandeling van de voorstellen: ‘Ik wil goede en humane werkomstandigheden voor de chauffeurs en ik wil eerlijke concurrentie’. Van Dalen wil dit onder meer door scherp af te bakenen hoeveel nachten chauffeurs in de cabine mogen slapen, door meer en beter beveiligde parkeerplaatsen te introduceren en door de voorgestelde cabotageregels aan te passen.

Op de volgende vergadering van de Transportcommissie, op 19 en 20 juni, zal Eurocommissaris Bulc haar plannen toelichten. Dan gaat ze hierover ook in debat met de Europarlementariërs.

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

« Terug

Reacties op '‘Aanpak sociale dumping wegvervoer onvoldoende’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.