Goeddoen spil Micha Campagne

micha_banner13-09-2006 08:25 13-09-2006 08:25

Tineke Huizinga: Wij leven in een fort

In de Lutherse Kerk in Den Haag sloegen vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties gistermiddag een geestelijk fundament onder de Micha Campagne. ,,De kerk moet handen en voeten geven aan Gods liefde op aarde. Dat is niet optioneel, dat is haar wezen.''De taxichauffeur gelooft er niet in. Streven naar een rechtvaardiger wereld? Hij lacht schamper. ,,De wereld wordt niet beter, meneer. De rijken pompen het geld onderling rond en rechtvaardigheid bestaat niet.'' Hij komt uit Irak, vertelt hij. Dan lacht hij echt: ,,En de politie bekeurt alleen taxichauffeurs.''

Maar in de Lutherse Kerk zometeen komen christenen bij elkaar uit allerlei kerken en organisaties. Ze geloven dat God hen de opdracht gegeven heeft te werken aan rechtvaardigheid. De ogen van de taxichauffeur schieten vuur en even lijkt het erop dat hij zal gaan vloeken. Hij zwijgt, dat is waarschijnlijk een vorm van respect.

De Lutherse kerk is een oase. De organisatoren van de Micha Campagne kozen voor een start zonder cijfers en getallen, zonder actieprogramma en zonder kerndoelen. Het is een soort eredienst, met een echte liturgie en liefst twee schriftoverdenkingen. Een verzorgd door baptistenpredikant Peter Kos, voorzitter van de Evangelische Alliantie, de ander door Tineke Huizinga, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze pakken elk een kerntekst uit de Micha Campagne.

Kos houdt een overdenking over de tekst die de naam aan de campagne gegeven heeft. De hoofdpersoon vraagt wat hij moet doen aan het onrecht en de afval. Dieren slachten? Olie plengen? Zijn oudste kind offeren? Het antwoord van God is de inspiratie van de Micha Campagne: ,,Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen en trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.''

In 2015, luiden de Millenniumdoelen, moet de armoede en de honger in de wereld gehalveerd zijn. Dat inspireert ook christenen, zegt Kos. ,,Ze herkennen er de echo van Gods verlangen naar een rechtvaardige wereld in.'' Hij presenteert de Micha Campagne als onontkoombaar voor de christen. ,,Het kan niet anders, of iemand die Gods genade heeft leren kennen, komt op voor het recht.'' En wat volgens Kos het kenmerk van individuele gelovigen is, zou ook het kenmerk van de kerk moeten zijn. ,,De kerk moet midden in een beschadigde wereld staan en laten zien dat er hoop is. Dat er een God is die liefheeft. De kerk als lichaam van Jezus Christus op aarde dient handen en voeten te geven aan Gods liefde op aarde. Dat is niet optioneel, zoals een auto opties heeft, dat is haar wezen, haar aard.''

Als de dominee amen heeft gezegd en een gelegenheidsband een lied heeft gespeeld dat Rikkert Zuiderveld speciaal voor de gelegenheid maakte, haalt dagpresentator Herman Wegter een anekdote uit Afrika aan. Hij vertelde daar aan iemand, dat wie in Nederland zonder werk komt te zitten, recht heeft op een uitkering. ,,U leeft in de hemel'', zei de Afrikaan. ,,Dat had hij niet helemaal goed begrepen. Maar het is waar dat tachtig procent van de rijkdom op de wereld in ons deel ervan terechtgekomen is.''

,,Wij leven in een fort'', zegt Kamerlid Tineke Huizinga even later. Ze steekt in bij de Bergrede. Ze kan het niet laten toch iets concreter te worden. ,,Wij worden belaagd door een stroom van mensen die in Europa hun heil zoeken. Die hier eten willen vinden, werk, een toekomst. Ze blijven steken voor de grenzen van ons werelddeel.''

Volgens Huizinga zijn de grenzen van onze opvangcapaciteit nog lang niet bereikt. ,,Wij zouden iedereen die asiel heeft gezocht in ons land en die hier al jaren zit, de kans moeten geven zich in ons land te vestigen. Niet alleen de mensen die onder de oude wet hier zijn gekomen.'' Ze verwijst naar berichten in de krant, over een bootje met elf dode vluchtelingen dat aanspoelt bij vakantieparadijs Barbados. Dan past ze de Bergrede toe: ,,Wij mógen van God hongeren en dorsten naar gerechtigheid.''

Ze realiseert zich dat er iets naïefs zit aan de Millenniumdoelen. ,,De doelen zijn mooi, maar ze moeten wel bereikt worden. Met het opschrijven van woorden wordt het niet ineens werkelijkheid.'' Ze stelt dat de overheid met de mond de doelen belijdt, maar tegelijk weigert de handelsbarrières voor de armste landen op te heffen. ,,Dan dienen we ineens allemaal ons eigenbelang.''

Daarna levert ook de band een wezenlijke bijdrage aan de bijeenkomst. Violiste Anneke van Dijk-Quist vlecht het thema uit de film Lord of the Rings door de muziek van psalm 1. De viool roept het beeld uit de Tolkienfilm op, van de eenzame, ogenschijnlijk machteloze antiheld, die het verschil maakt door maar eenvoudig te doen wat hij moet doen. De Lutherse Kerk zingt van de gezegende mens die niet samen optrekt met slechteriken. ,,Hij is als een boom, en op zijn tijd geeft hij vrucht. Alles lukt.'' Na dat perspectief volgt de eigenlijke openingshandeling van de Micha Campagne: een gezamenlijk gebed.

Bron: Nederlands Dagblad, door onze redacteur Rien van den Berg
Labels
In de media
Tineke Huizinga
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Goeddoen spil Micha Campagne'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > september

Geen berichten gevonden