André Rouvoet presenteert tegenbegroting: Versterking van het fundament

markt26-09-2006 17:51 26-09-2006 17:51

ChristenUnie wil christelijk-sociale bijstelling van kabinetsbeleid.

Met haar tegenbegroting wil de ChristenUnie meer gerichte lastenverlichting voor ouderen en jongeren; een ruime verdubbeling van het begrotingsoverschot en introductie van spaardagen.

De ChristenUnie wil gerichte lastenverlichting om de kansen van ouderen en minder kansrijke jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Concreet betekent dit dat een schoolverlater of ex-student na tenminste 6 maanden vrijwilligerswerk, aanspraak moet maken op een belastingkorting van 1000 euro per jaar in de daaropvolgende vijf jaar. Via een puntensysteem kunnen studenten die gemeenschapstaken verrichten in de zorg of in het onderwijs collegegeldkorting krijgen. Ook moet het mogelijk worden gemaakt dat een werknemer een deel van het loon kan sparen voor giften (spaargift) met fiscale korting.

De ChristenUnie pleit voor een groter overschot op de begroting. De komende jaren bieden voorspoed en daar moet gebruik van worden gemaakt door reserves in te bouwen voor jaren waarin het minder zal gaan. Het kabinet heeft vaak gewezen op dit punt, maar maakt vreemd genoeg geen concrete plannen in haar begroting. De ChristenUnie wil in 2007 tenminste een overschot van 0.5% BBP bewerkstelligen.

De totale omvang van de maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht voor huishoudens bedraagt 200 miljoen ten opzichte van de kabinetsvoornemens. Voor bedrijven is ruimte gevonden voor extra lastenverlichting van bijna 400 miljoen.

Het alternatief voor de ingewikkelde levensloopregeling (‘papieren tijger’) ziet de ChristenUnie in de spaardagen. Spaardagen zijn een fiscale stimulering om per jaar maximaal 10 dagen meer te werken. Met de spaardagen kan bijvoorbeeld gespaard worden voor eigen huis, studie of verlof waardoor het arbeidsaanbod met in totaal 75.000 arbeidsjaren zal toenemen.

De tegenbegroting van de ChristenUnie bevat een Christelijk-Sociale bijstelling van de begroting van 2007, uiteengezet in zeven beleidspakketten.

Zie ook:
Labels
André Rouvoet
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'André Rouvoet presenteert tegenbegroting: Versterking van het fundament'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > september

Geen berichten gevonden