ChristenUnie blij met steun CDA voor gratis schoolboeken

30-09-2006 23:31 30-09-2006 23:31

De ChristenUnie is blij met de aangenomen motie van het CDA-congres om ouders van middelbare scholieren niet meer de kosten van de schoolboeken te laten betalen.

Een motie van Marijnissen en Rouvoet met precies dezelfde strekking werd donderdag nog door ondermeer de Tweede Kamerfractie van het CDA verworpen.

"Mooi dat het CDA-congres de fractie hierop corrigeert. We hopen dat dit nu ook in de Tweede Kamer geregeld kan worden en bij voorkeur al voor het komend jaar," aldus Arie Slob van de ChristenUnie. Al eerder had Slob hiervoor gepleit omdat volgens artikel 13 van het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC) de overheid zorg dient te dragen voor kosteloos onderwijs.

De benodigde 200 miljoen euro hiervoor kan volgens de ChristenUnie en SP gevonden worden door af te zien van de kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens (vier keer modaal).


Motie Marijnissen/Rouvoet:


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid op grond van artikel 13 van het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC) zorg dient te dragen voor kosteloos onderwijs;

van mening dat kosteloos onderwijs ook van toepassing is op de bekostiging van schoolboeken;

overwegende dat de regering dit heeft erkend door te stellen dat er inhoudelijk veel voor te zeggen valt dat de kosten van schoolboeken niet langer door ouders maar door scholen gedragen zouden moeten worden, maar dat er op dit moment te weinig financiële ruimte zou bestaan [30300 VIII, nr. 244, p. 7];

verzoekt de regering met ingang van het schooljaar 2007/2008 schoolboeken te bekostigen door verhoging van het lumpsumbudget voor scholen in het voortgezet onderwijs, waarbij de dekking bijvoorbeeld kan worden gevonden door af te zien van de intensivering van de kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Marijnissen en Rouvoet. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (30800).

In stemming komt de motie-Marijnissen/Rouvoet (30800, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie blij met steun CDA voor gratis schoolboeken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > september

Geen berichten gevonden