Geen woorden, maar euro’s

11-10-2006 17:35 11-10-2006 17:35

ChristenUnie vreest voor verloren begrotingsjaar voor het Onderwijs

Arie Slob (ChristenUnie) vindt dat de onderwijsbegroting voor 2007 tot mooie woorden beperkt blijft. Afgezien van een aantal incidentele investeringen wordt er uiteindelijk minder geld in onderwijs gestoken, dan in het nu aflopende begrotingsjaar. De totale onderwijsuitgaven zakken terug van 29,2 miljard in 2006, naar 28,9 miljard in 2007. Dit, terwijl de problemen waar het onderwijs in de komende jaren mee te maken krijgt, juist om een extra investering vragen.

De minister vertoont met deze onderwijsbegroting te weinig ambitie. Dit betekent voor het onderwijsbeleid in feite een verloren jaar. Er komt bijvoorbeeld geen extra investering om het lerarentekort aan te pakken. Arie Slob: ‘Drie jaar lang hebben docenten wat betreft hun salaris op de nullijn gezeten. Nu de economie aantrekt en het lerarentekort in de komende jaren enorm zal toenemen, is een extra investering op dit punt noodzakelijk. Evenals een forse investering in het verlichten van de werkdruk van docenten. Maar niets daarvan is terug te vinden in de begroting’.

Ook op het punt van voortijdig schoolverlaten wordt in de onderwijsbegroting van 2007 weinig aandacht besteed. De groep jongeren die het betreft, wordt al jarenlang door de overheid in de steek gelaten. De netto investeringen per deelnemer in het MBO gaan het komende begrotingsjaar bijvoorbeeld niet omhoog. Dit betekent heel concreet dat jongeren geen extra leerloopbaanbegeleiding kunnen krijgen, waarmee stage en opleiding worden gecombineerd. Of dat jongeren geen gebruik kunnen maken van Zorgadviesteams, die zo belangrijk zijn om de samenwerking van gemeente, jeugdzorg en school rondom de jongere, goed van de grond te krijgen.

Zie ook:

Labels
Arie Slob
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Geen woorden, maar euro’s'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > oktober

Geen berichten gevonden