Er is geen wapen tegen kwade wil

zaterdag 21 oktober 2006 08:52

Tineke Huizinga zegt dat ze Minister Verdonk niet vergeleken heeft met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Minister Verdonk verwijt haar van wel. Huizinga: ,,Je kunt je niet wapenen tegen mensen die van kwade wil zijn.’’

door onze redacteur Rien van den Berg

DEN HAAG – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) koos voor de frontale aanval, eergisteravond in een Haagse commissievergadering. Voor het oog van de Netwerk-camera verweet ze kamerlid Tineke Huizinga-Heringa van de ChristenUnie dat ze haar met fascisten vergelijkt. ,,Schandalig’’, vindt de minister.

Wat was er gebeurd? In het gratis EO-blad Christenen in Contact deed Huizinga de volgende uitspraak over de manier waarop Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers uitzet: ,,De manier waarop deze en andere mensen worden opgehaald is vreselijk. Vaak tussen drie en vier uur ’s nachts. Het doet, ook al is dit een hele andere situatie, soms denken aan hoe de Duitsers vroeger de Joden kwamen ophalen. Dan was de volgende morgen ook opeens het huis leeg.’’

In de actualiteitenrubriek Netwerk nuanceerde ze: ,,Je wordt ’s ochtends wakker en het huis is leeg. De schrik die je dan hebt: er zijn mensen weggehaald. Die schrik hebben mensen eerder gevoeld in situaties in de Tweede Wereldoorlog (…). Ik weet in de geschiedenis geen ander punt waarmee ik dat zou kunnen vergelijken.’’

De handelwijze van Verdonk leidde tot verontwaardiging bij Huizinga. ,,Volkomen onterecht’’, vindt de christenpolitica de aanval van de bewindsvrouw.

Wat hebt u precies gezegd?
,,Minister Verdonk las gisteren in een debat een aantal dingen voor die ze van de redactie van Netwerk had gekregen. In dat citaat zei ik, dat ik haar niet met de Duitsers vergeleek, maar dat ik wel aandacht vraag voor het uitzetbeleid. Daarop reageerde ze dat ik haar dus met fascisten vergeleek, en dat ze dat schandalig vond.’’

Een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog is een effectieve manier om iemand in een kwaad daglicht te stellen.

,,Ik werd gebeld door Christenen in Contact. We kregen het over uitzettingen en de moeite die veel mensen daarmee hebben. Het gaat met geweld, mensen worden ’s nachts weggehaald, soms door gemaskerde mannen. Een aantal mensen zei de afgelopen weken tegen mij: dat doet ons denken aan de Tweede Wereldoorlog. Dat vinden we naar. In het blad is dat niet zo terechtgekomen en dat is erg jammer. Desondanks zeg ik daar wel heel duidelijk dat de vergelijking zich aan je kan opdringen. Mijn doel is aandacht vragen voor het uitzetbeleid. Toen belde Netwerk. Ik heb daaraan meegewerkt omdat ik wil uitleggen dat ik op geen enkele manier de vergelijking met de oorlog wil maken. Maar als mensen me steeds vertellen dat ze die associatie hebben, moet je daar op een of andere manier een plaats aan geven. Dat heb ik op deze manier gedaan.’’

Iedere politicus die een vergelijking maakt met de Tweede Wereldoorlog, weet dat hij wind zaait. Minister Verdonk is allergisch voor deze vergelijking, dat bleek bijvoorbeeld eerder toen Jan Pronk het over ‘deportaties’ had. U deed het dus bewust, waarom?

,,Nee, ik deed dat niet bewust. Ik deed dat niet om haar extra te prikkelen. Wat ik deed was citeren hoe mensen mij hun emoties beschrijven. Minister Verdonk mag daar allergisch voor zijn, je moet toch ook duidelijk maken hoe mensen iets erváren. Je kunt toch niet, zodra je ergens op een bladzijde ‘Tweede Wereldoorlog’ ziet staan, iemand iets verwijten wat hij helemaal niet zegt? Dat vind ik eerlijk gezegd niet de reactie van iemand die zich gekwetst voelt, van iemand die zegt: dit doet me pijn. Als ze zich gekwetst voelde, had ze ook contact met me kunnen opnemen.’’

Haar reactie vloeit voort uit politieke berekening... ,,Ik vind het heel moeilijk om er een verklaring voor te geven. Ik houd niet van beschuldigingen. Wat mij bijzonder stoort is dat minister Verdonk tijdens een heel ander debat bij het opdoemen van een camera ineens een citaat voorleest, waarin ik zeg dat ik haar beleid niet vergelijk met de Tweede Wereldoorlog, en vervolgens zegt dat ik die vergelijking trek. En dan verdwijnt de camera weer, voordat je je kunt verweren. Dat is een manier om een rel te maken waar geen rel is, om iemand iets in de schoenen te schuiven wat hij niet gezegd heeft.’’

Heeft Netwerk zich voor de campagnekar van de VVD laten spannen?

(na een lange stilte) ,,Daar ga ik geen antwoord op geven.’’

U weet dat een vergelijking altijd in z’n uiterste consequentie wordt doorgevoerd. Rabbijn Soetendorp, toch een van uw medestanders als het gaat om asielzoekers, werpt uw uitspraken verre van zich. Hij zegt dat het met joden heel anders afliep dan met uitgezette asielzoekers.

,,Dat heb ik ook letterlijk zo gezegd. Je kunt het niet vergelijken want de joden werden naar de gaskamers gebracht. Dus we zijn het eens.’’

Als u over een paar dagen terugkijkt op deze kwestie, hoe zult u er dan over denken? De VVD zal niet ophouden uw vergelijking aan te halen. Hoe zorgvuldig je een vergelijking ook maakt, hij is tamelijk eenvoudig tegen je te keren.

,,Maar dat is iets dat in campagnes altijd gebeurt. Het enige dat ik kan doen is herhalen dat ik die vergelijking niet getrokken heb. En ik mag toch aannemen dat mensen op zeker moment toch ook door de campagneretoriek heen kijken. Hoe ik hier op zal terugkijken…

Mijn bedoeling is, het uitzetbeleid op een betere manier vorm te geven. Ik wil mensen de kans geven goed afscheid te nemen van hun vrienden, van de buurt. Ik wil buren de kans geven afscheid te nemen van mensen naast wie ze soms jarenlang gewoond hebben. Daar wil ik mij voor inzetten. Als de prijs daarvoor is, dat mij nog weken een onheuse beschuldiging wordt nagedragen, moet ik die maar betalen.’’

Per saldo zal het in de campagne gaan over deze uitspraak, niet meer over asielzoekers. Wat voor winst heeft u dan geboekt?

,,Het is wel een effectieve manier van minister Verdonk om de aandacht af te leiden van waar het echt om gaat. (stilte) Maar je kunt je niet wapenen tegen mensen die van kwade wil zijn. Als je een uitspraak voorleest waarin iemand iets ontkent en vervolgens stel je dat diegene het dus wel vindt… Hoe kun je je daartegen wapenen? Dan moet je het toch echt hebben van mensen die wel nakijken wat er echt gezegd is en van mensen die door de tactiek van minister Verdonk heen kijken.’’

Bron: Nederlands Dagblad
Labels
In de media
Tineke Huizinga
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Er is geen wapen tegen kwade wil'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > oktober

Geen berichten gevonden