Kwik in handgemaakte barometers blijft toegestaan

14-11-2006 18:17 14-11-2006 18:17

Door een amendement van Hans Blokland (ChristenUnie-SGP) aan te nemen heeft het Europees Parlement zich vandaag uitgesproken tegen een verbod op het gebruik van kwik in barometers, en voor een verbod op kwikgebruik in andere meetinstrumenten.

De Europese Commissie had een voorstel ingediend bij EP en Raad waarin een verbod werd voorgesteld voor het gebruik van kwik in meetinstrumenten. Dit omdat er nu nog veel kwik in het milieu terechtkomt doordat mensen bijvoorbeeld goedkope kapotte thermometers in het huishoudelijk afval gooien in plaats van het in te leveren als chemisch afval. Het voorstel omvatte echter ook het gebruik van kwik in barometers, wat volgens Hans Blokland een niet-proportionele maatregel zou zijn.

In Nederland zijn nog een tweetal bedrijven actief die deze barometers maken, waarbij ze voornamelijk gebruik maken van gerecycleerd kwik dat door particulieren ingeleverd wordt. Een verbod op het gebruik van kwik in barometers zou deze unieke industrie ernstig treffen: voor het gebruik van kwik bestaat voor traditionele barometers geen werkbaar alternatief, omdat kwik het enige metaal is dat bij kamertemperatuur vloeibaar is.

Door de socialistische, groene en liberale fracties in het Europees Parlement was er een akkoord gesloten met de milieuministers wat zou hebben ingehouden dat binnen twee jaar barometers met kwik verboden zouden zijn. Hans Blokland en Martin Callanan (Conservatieven, UK) dienden gezamenlijk een amendement in waarin alleen voor de barometers een uitzonderingspositie werd bedongen. Dit amendement werd tegen de verwachting in door een meerderheid in het Europees Parlement aanvaard.

Aangezien daarmee het akkoord dat door de andere fracties met de ministers gesloten was niet werd overgenomen is het nog maar de vraag of het kwikgebruik in de overige meetinstrumenten nu op korte termijn verboden kan worden. Als de milieuministers het amendement overnemen, en dus een uitzondering geven aan de barometerproductie kan het binnen een paar weken van kracht worden, is dat niet het geval dan moet het voorstel volgend jaar in tweede lezing opnieuw door het EP behandeld worden.

Voor de Nederlandse situatie verandert er weinig: al sinds 1998 is kwik verboden in consumentenproducten, met als enige uitzonderingen thermostaten en barometers. Het ministerie van VROM heeft enkele jaren geleden al aan de barometerproducenten laten weten dat die uitzonderingspositie kan blijven bestaan zolang er geen Europees verbod van kracht wordt.
Labels
Eurofractie

« Terug

Reacties op 'Kwik in handgemaakte barometers blijft toegestaan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > november

Geen berichten gevonden