Motie asielbeleid (ChristenUnie Zwartewaterland) aangenomen

donderdag 07 december 2006 11:39

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft in meerderheid een motie van de ChristenUnie aangenomen over het asielbeleid. Aanleiding was een ingekomen brief van de gemeente Hardenberg. Hierin worden de gemeenten opgeroepen er bij het kabinet op aan te dringen alle asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vallen en dus voor 1 april 2001 hun eerste asielverzoek hebben ingediend en nu nog in Nederland verblijven een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen.

De fractie van ChristenUnie haakte hierop in door met een motie te komen toegespitst op de gemeente Zwartewaterland en deze te sturen naar de informateur de heer R.J. Hoekstra.

Woordvoerder Klaas van Olst wees er in de motie op, dat Zwartewaterland ook geld voor deze asielzoekers beschikbaar stelt, terwijl dit een taak van het rijk is. Verder maakt hij zich zorgen over het welzijn en het maatschappelijk perspectief van een aantal van onze ingezetenen. In de motie wordt de kabinetsinformateur opgeroepen om alles in het werk te stellen om de politieke partijen in de nieuwe Tweede Kamer en in het bijzonder de partijen die mogelijk een kabinet gaan vormen, duidelijke afspraken te maken over asielzoekers die langdurig in ons land verblijven en een regeling op te stellen voor een specifiek pardon. CU-er van Olst wees er met nadruk op, dat het in deze motie net als in de brief van Hardenberg niet gaat om een generaal pardon.

Voor Roel Withaar (Gemeentebelangen) was dit aanleiding om ook achter de motie te gaan staan. Volgens hem duren de procedures veel te lang. Ook de fractie van de PvdA kon de motie bij monde van Harrie Rietman steunen. Alleen CDA en SGP/HKV vonden de motie overbodig en stemden tegen.

De motie werd na bespreking met 10 tegen 8 stemmen aangenomen. Op hetzelfde moment, dat de gemeenteraad vergaderde werd er in de Tweede Kamer een debat gevoerd over een pardonregeling voor asielzoekers die hun eerste aanvraag voor 1 april 2001 indienden en Nederland niet hebben verlaten. Een motie van deze strekking werd door de Kamer met 75 tegen 74 stemmen aangenomen.

Bron: Zwartewaterkrant.nl
Labels
In de media
In het land

« Terug

Reacties op 'Motie asielbeleid (ChristenUnie Zwartewaterland) aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > december

Geen berichten gevonden