‘ChristenUnie inderdaad enige gezinspartij'

vrijdag 15 december 2006 11:20

Volgens de Nederlandse Gezinsraad is de ChristenUnie de enige echte gezinspartij. Bovendien durft alleen die partij in te zetten op ‘vergroening’: bevorderen dat er meer kinderen geboren worden. Het CDA verwerpt dit beleid als “simplistisch”. “We hebben nu eenmaal te maken met nieuwe Nederlanders die al wel grote gezinnen hebben, maar geen enkel arbeidsperspectief.”

Henk Rijkers

“We zijn erg blij dat het taboe van het gezin af is”, zei Erna Hooghiemstra, directeur van de Nederlandse Gezinsraad (NGR) deze week. Samen met Kees de Hoog, hoogleraar Gezinssociologie en Gezinsbeleid van de Wageningen Universiteit heeft de NGR bekeken welke gevolgen de verschillende mogelijke regeringscoalities voor het gezin hebben. Zoals bekend profileren tegenwoordig zowat alle politieke partijen zich als gezinspartij. Uit de analyse van de NGR komt echter als opvallende uitkomst dat de ChristenUnie inderdaad de echte gezinspartij is, en bovendien als enige partij een beleid voorstaat dat gericht is op ‘vergroening’: met actief beleid bevorderen dat er meer kinderen geboren worden.

CDA: “Partners moeten tegenwoordig niet te veel kinderen krijgen.”

Helemaal kloppen doet dat niet, want ook de SGP is een gezinspartij, maar te klein en te apart om een serieuze coalitiekandidaat te kunnen zijn. Afgezien daarvan, het feit dat uitsluitend ChristenUnie en SGP ‘vergroening’ na durven streven, toont de misère van de Nederlandse politiek genoegzaam aan. Andere landen, zoals Frankrijk en Engeland zijn al wel overgegaan tot een geboortebevorderend gezinsbeleid. Als er immers grote, potentieel ontwrichtende problemen dreigen in de nabije toekomst als gevolg van de vergrijzing, gebiedt het gezond verstand (en de christen-democratische optiek) in te zetten op een positief gezinsbeleid, dat het krijgen van meer kinderen in gezinsverband stimuleert.

Minister gezinszaken
Voor het CDA zijn de conclusies van de NGR-analyse natuurlijk behoorlijk gênant. We bellen dus maar eens naar Den Haag om te melden dat het CDA nu op zijn minst indirect te kijk staat als niet-gezinspartij. De CDA-voorlichter reageert in eerste instantie met het bekende verhaal dat het CDA-leider Enneus Heerma was, die in de jaren negentig pleitte voor een minister voor gezinszaken, maar toen in de Tweede Kamer alleen hoon ontmoette. “Het CDA-gezinsbeleid heeft toen geen handen en voeten kunnen krijgen door Heerma’s ziekte en door de toenmalige oppositierol van het CDA. Nu is dat CDA-gezinsbeleid er wel, maar ook bij ChristenUnie en SGP, daar hoeven we helemaal niet flauw over te doen”, aldus de woordvoerder.

Nieuwe Nederlanders
Maar prof. Kees de Hoog concludeert dat het ChristenUnie nu andere ‘gezinspartijen’ voorbijsteekt met een ‘vergroeningsbeleid’ dat de komst van nieuwe kinderen actief bevordert. “Daar heeft hij wel een beetje gelijk in”, luidt de verrassende CDA-reactie. “Wij vinden dat iedereen die een relatie wil hebben en kinderen krijgen, dat moet kunnen betalen. Maar we zijn wel modern: we vinden niet dat de staat er alles aan moet doen om mensen kinderen te laten krijgen. Bovendien moeten partners tegenwoordig niet te veel kinderen krijgen en allebei betaald werk doen om het welvaartspeil te kunnen halen.”

Maar als je ziet dat er grote problemen rijzen door vergrijzing, dan is een actief gezinsstimuleringsbeleid toch het enige rationele antwoord? “Ja, dat zou je zeggen. Helaas hebben we nog een ander verschijnsel in de samenleving: de zogenaamde nieuwe Nederlanders. Die hebben vaak al grotere gezinnen en dat kun je hun niet afnemen. Maar voor velen van hen bestaat geen enkel arbeidsmarktperspectief.”

Kinderen vechten
Hoe dat zo? “Wij zijn geen industrieland meer, maar moeten het hebben van de kwaliteit van onze dienstverlening. We hebben nu in ons land te maken met zeker een miljoen mensen uit een andere cultuur, of het nu Arabieren, Afrikanen, Turken of Surinamers zijn.

Uit alle studies blijkt dat bij hen de meisjes meestal goed wegkomen, die studeren goed of gaan de supermarkt in. Maar de jongens geven problemen. Ze gaan de bouw niet in. Om een of andere manier lukt dat niet. Ook de tuinbouw lukt niet: daar hebben we de Polen voor. Verder is ons land te vol. Mensen hebben auto’s voor vier personen. Je kunt in die dorpjes waar de ChristenUnie sterk is wel zeggen ‘we gaan een middagje in de tuin zitten, en twee keer op de zondag naar de kerk’. Maar Nederland is geseculariseerd en mensen wonen vooral in steden. Ze moeten goed verdienen om er een woning te kunnen betalen en dan nog moeten mensen met kinderen er in het weekeinde met de auto op uit. Je kunt hooguit drie kinderen op de achterbank zetten, waar ze al gauw gaan vechten. Het zijn dus gewone praktische problemen die verhinderen dat we zeggen: laten we grote gezinnen gaan stimuleren. Deze algemene achtergronden verhinderen ons het vraagstuk al te simplistisch te benaderen”, aldus het CDA.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
Labels
In de media
Partij

« Terug

Reacties op '‘ChristenUnie inderdaad enige gezinspartij''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > december

Geen berichten gevonden