ChristenUnie vreest voor de beschikbaarheid van vrijwillige brandweer

donderdag 25 januari 2007 16:01

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft tijdens de begrotingsbehandeling van BZK laten weten door te gaan met het regionaliseren van de brandweer, ook van de vrijwillige brandweer. Anderhalf jaar geleden diende Arie Slob een motie met als doel de brandweer zoveel mogelijk lokaal georganiseerd te houden.

Remkes wil de hele brandweer (professioneel en vrijwillig personeel) opnemen in de zogenaamde veiligheidsregio’s die als doel hebben om effectieve rampenbestrijding en crisisbeheersing te kunnen realiseren. Dit antwoordde de minister op vragen van Ernst Cramer tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken, die hij overnam van Arie Slob.

Hoewel de minister het ontkent, verwacht de ChristenUnie dat regionalisering tot gevolg heeft dat het voor vrijwilligers veel minder aantrekkelijk wordt om bij de brandweer te werken. Voor de vrijwillige brandweer is de lokale betrokkenheid vaak doorslaggevend. Regionalisering leidt tot meer afstand tot de lokale gemeenschap en zal het enthousiasme temperen. Bovendien zal de regionale brandweerorganisatie in vergaande mate de organisatievorm van de vrijwillige brandweer bepalen.

Daarnaast heeft Remkes de bezorgdheid van de ChristenUnie niet weg kunnen nemen dat de eisen van de professionalisering van de brandweer, zodanig streng worden geformuleerd dat dit niet meer door vrijwilligers ingevuld kan worden. Het kostenplaatje van een volledig professionele brandweer dat dit met zich meebrengt, is onbetaalbaar.
Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie vreest voor de beschikbaarheid van vrijwillige brandweer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > januari

Geen berichten gevonden