ChristenUnie bezorgd over tarieven OV-chipkaart

vrijdag 26 januari 2007 13:25

De invoering van de OV-chipkaart mag niet leiden tot grote regionale tariefverschillen. De ChristenUnie maakt zich samen met enkele andere partijen in de Tweede hierover grote zorgen, zo bleek donderdag tijdens een debat met minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs.

Ernst Cramer: “Bij de invoering van de OV-chipkaart is vertrouwen erg belangrijk. We moeten oppassen dat er niet een euro-effect ontstaat. Dat de prijs gemiddeld gelijk blijft is niet voldoende. Ik heb de minister gevraagd te kijken of met de regio’s een soort maximale bandbreedte kan worden afgesproken”.

Dat de komst van de OV-chipkaart zal leiden tot andere tarieven staat vast. Het zone-systeem zal in 2009 worden afgeschaft en worden vervangen door een kilometertarief. Daarnaast krijgen de decentrale overheden die over het stads- en streekvervoer gaan echter ook de mogelijkheid de tarieven zelf vast te stellen en eigen kaartsoorten in te voeren en is de NS van plan met nieuwe abonnementsvormen te komen. Ernst Cramer: “Het is goed dat er in de regio’s vrijheid is om maatwerk te bieden, maar we moeten voorkomen dat een jungle van tarieven ontstaat. Dat kan uiteindelijk ten koste gaan van het draagvlak voor de OV-chipkaart die juist wordt ingevoerd om het de reiziger gemakkelijker te maken: één kaartje voor het hele OV. De minister zit nu aan de onderhandelingstafel. Wat ons betreft moet er meer garanties komen voor een minimum standaard set van kortingsvormen.”

Campagne

Vorige week vroeg de ChristenUnie nog om uitstel van de landelijke campagne over de lancering van de OV-chipkaart. Ernst Cramer: “De minister wilde het debat van vandaag uitstellen omdat zij volgende week nog een overleg heeft met de decentrale overheden die gaan over het stads- en streekvervoer. Dit vonden wij prima, maar op 1 februari zou echter de promotiecampagne van de chipkaart starten. Wij vroegen daarom ook dit uit te stellen omdat er nog veel zaken ter discussie staan en onduidelijk zijn.” Omdat de minister het belangrijk vond dat de campagne toch door zou gaan werd het debat toch vandaag gehouden.

Ernst Cramer: “Dit was zeer nuttig. Nog lang niet alles is opgelost, maar een aantal zaken is wel verhelderd. Zo heeft de minister nu klip en klaar gezegd dat reizigers na 1-1-2009 met één OV-chipkaart kunnen reizen en dus niet voor elke vervoerder een aparte kaart nodig hebben. Alleen in de overgangsperiode tot 2009 is dat nog niet altijd mogelijk. Dit moet wat mij betreft dan wel goed gecommuniceerd worden want anders ontstaat bij de klanten een verkeerd verwachtingspatroon.”

Nog niet alles is opgelost. De ChristenUnie blijft de invoering van de OV-chipkaart dan ook kritisch volgen. Ernst Cramer: “Met name over de tarieven is nog veel onduidelijk. Zo zijn wegwerp kaartjes die te koop zijn bij de chauffeur voor mensen die weinig van het OV gebruikmaken of toeristen in de voorstellen van Amsterdam en Rotterdam nu soms nog 30% of zelfs 50% duurder. Dat kan niet. Mensen moeten de mogelijkheid blijven houden voor een vergelijkbare prijs als nu bij de chauffeur een kaartje te kopen.”

De politieke partijen hebben de minister daarom een lijstje met wensen mee gegeven voor haar gesprek met de decentrale overheden. Ernst Cramer: “Dat lijstje wordt nog wat langer want op initiatief van de ChristenUnie krijgen alle partijen ook de mogelijkheid nog aanvullende vragen in te dienen. Wij zullen nog een aantal vragen insturen die gaan over de gebruiksvriendelijkheid van de OV-chipkaart, de techniek en de tarieven."
Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie bezorgd over tarieven OV-chipkaart'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > januari

Geen berichten gevonden