De 100 dagen van het WI - Meepraten over het regeerakkoord

zaterdag 24 februari 2007 07:37

Het kabinet heeft aangekondigd de eerste honderd dagen te gebruiken voor gesprekken met de samenleving. Parallel hieraan gaat het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie gesprekken voeren over belangrijke thema’s uit het regeerakkoord. De opbrengst hiervan wordt voor de zomer aangeboden aan het kabinet.

In een serie van vier openbare bijeenkomsten wil het WI gesprekken voeren met deskundigen, bestuurders, vertegenwoordigers van christelijke organisaties en ChristenUnie-leden. Op deze manier wordt de ChristenUnie-achterban betrokken bij de bezinning op de richting van het regeringsbeleid. De bijeenkomsten vinden plaats rond dag 25, 50, 75 en 100 van de honderd-dagen-termijn.

De eerste bijeenkomst is op 23 maart en gaat over de ‘filosofie’ van dit kabinet: de dienstbare overheid in dialoog met de samenleving. VU-politicoloog André Krouwel en Roel Kuiper (WI) gaan hierover het gesprek aan met het publiek. Over de investeringsagenda van dit kabinet spreekt o.a. Henk Schaafsma (Christennetwerk GMV). Peter van Dalen en anderen geven hun visie op de rol van de overheid in Nederland en in een internationale context (Europa, NAVO).

De tweede bijeenkomst gaat over zorg en onderwijs (abortus, euthanasie, de nieuwe investeringen in het onderwijs in Nederland). Hieraan werken prof.dr.Henk Jochemsen (Lindeboom Instituut), Georgette Lageman-Ledegang (VBOK), drs. Bert Brand (Gereformeerde Hogeschool), dr.Anneke de Wolff (Besturenraad), Jan van Eijsden (Accolade Zorggroep) mee.

De derde bijeenkomst gaat over klimaat en duurzaamheid met medewerking van o.a. ir. Jan Huijgen, prof.dr. Jan Boersema (VU), ir. Cors Visser (ICS). De reeks wordt afgesloten met een bijeenkomst over jeugd- en gezinsbeleid met onder meer Bart Nitrauw (SGJ) en Piet van der Sluis.

Aan het eind van de ‘honderd dagen van het WI’ zullen de resultaten worden gebundeld en aangeboden aan het kabinet. Dit zal een weergave zijn van het denken over genoemde  thema’s binnen de ChristenUnie.

Het is mogelijk de honderd dagen van het WI via de website  www.christenunie.nl/100dagen te volgen. Tevens vindt men daar informatie over de bijeenkomsten met de mogelijkheid tot inschrijving. Inhoudelijke inbreng is eveneens welkom op deze website.

Labels
Partij
Wetenschappelijk Instituut

« Terug

Reacties op 'De 100 dagen van het WI - Meepraten over het regeerakkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden