Goed luisteren, maar niet klakkeloos volgen

20070331 BestuurdersCongres 4r.jpg04-04-2007 13:53 04-04-2007 13:53

Ruim 300 ChristenUnie-bestuurders (raadsleden, wethouders, kersverse Statenleden en vele anderen) brachten op 30 en 31 maart twee dagen door in CongresHotel ‘De Werelt’ in Lunteren. Daar praatten ze elkaar bij en werden bijgepraat aan de hand van het thema ‘Goed bestuur, dicht bij de burger’.

BestuurdersCongres ChristenUnie over besturen dicht bij de burger

De bestuurders van de ChristenUnie hebben een drukke en enerverende tijd achter de rug. In het tijdsbestek van een jaar veranderde het politieke landschap drastisch op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken.

De overheersende stemming was er een van blijdschap om de behaalde resultaten. Maar er was ook tijd voor reflectie. Want met groei op alle bestuursfronten, zowel lokaal, provinciaal als nationaal, komt ook een grotere verantwoordelijkheid. De aanwezigen spraken uit dat ze in de komende jaren alles willen doen wat in hun vermogen ligt om die grotere verantwoordelijkheden op de juiste wijze te dragen en om goed en dicht bij de burger te besturen. Kernwoorden hierin zijn principieel, rechtvaardig en betrouwbaar, betrokken, transparant, bruggenbouwend en dienstbaar.

In die trant sprak ook André Rouvoet, die het thema inleidde op vrijdagmiddag. Aansluitend bij het begrip ‘bondgenoot van de samenleving’ uit het coalitieakkoord, benadrukte hij dat de overheid een betrouwbare bondgenoot dient te zijn. Hij daagde de bestuurders dan ook uit om op lokaal en provinciaal niveau zo’n bondgenoot te zijn en betrouwbaarheid te laten zien.

Behalve Rouvoet waren ook alle ChristenUnie-Kamerleden aanwezig. Gedurende het programma was er gelegenheid voor de bestuurders om met hen te praten. Dit gebeurde op vrijdagavond. Op zaterdag volgden er hoofdlezingen verzorgd door dr. Wim Kuiper, lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en dr. Marcel Boogers, universitair docent aan de universiteit van Tilburg (Tilburgse school voor politiek en bestuur). In zijn betoog stapte Kuiper even samen met de bestuurders in de voetsporen van Groen van Prinsterer toen hij een citaat van hem aanhaalde. Groen van Prinsterer reageerde op het naar zijn oordeel te centralistische karakter van de ontwerp-Gemeentewet van 1851: “Door dergelijke wetten, worden geen autonomen, maar automaten en, wat bepaaldelijk deze voordracht betreft, plaatselijke automaten en centrale autocraten gevormd.” Het is een opmerking die aan actualiteit niets blijkt te hebben ingeboet.

Kuiper hield zijn gehoor voor dat ze goed naar burgers moeten luisteren maar niet klakkeloos achter ze aan moeten gaan hollen. “Maar dat hoef ik u hier eigenlijk niet te vertellen”, voegde hij daaraan toe.

Bijzonder was ook de rode draad die zonder dat daar van te voren afspraken over waren gemaakt, in de overdenkingen te zien en te horen was: De bestuurders van de ChristenUnie werden er bij bepaald dat ze vooral ook dicht bij God moeten blijven, geworteld in Zijn Woord en Zijn Liefde.

Labels
Partij

« Terug

Reacties op 'Goed luisteren, maar niet klakkeloos volgen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > april

Geen berichten gevonden