Schuurman: Aandacht voor geestelijke waarden en creativiteit

Subscription 'CU Hoofdlid - hoog' on 'Contributie Hoofdleden' for 'Vos, H. (Harm) [87570]'04-04-2007 08:26 04-04-2007 08:26

Voor het eerst in haar bestaan heeft de Eerste Kamer gisteren met het nieuwe kabinet een debat gevoerd over de regeringsverklaring. Tot nu toe debatteerde alleen de Tweede Kamer hierover. ChristenUnie-fractievoorzitter Egbert Schuurman nam hiertoe het initiatief.

“Het is terecht dat de Eerste Kamer expliciet aan de regeringsverklaring aandacht geeft. Immers, daarmee presenteert zich het nieuwe kabinet aan de Staten Generaal, dat in Nederland nog altijd uit twee Kamers bestaat”, aldus de senator.

In zijn bijdrage stelt hij vast dat de liberaliseringspolitiek plaatsmaakt voor een politiek van meer sociale samenhang. En niet tot zijn verdriet want “steeds duidelijker wordt dat de overheersende materiële waarden in onze maatschappij ernstige keerzijden hebben en problemen hebben doen ontstaan”.

En deze problemen kunnen alleen maar worden aangepakt als er weer aandacht komt voor geestelijke waarde: “Van die waarden kan de politiek onmogelijk de bron zijn, maar er wel voorwaarden voor scheppen en signalen van noodzaak afgeven. Dat geldt nationaal, europees en internationaal. Zonder aandacht voor geestelijke waarden zal de kwaliteit van de samenleving niet vorderen. Zonder aandacht voor de spirituele dimensies van het bestaan zal het streven naar een schoner milieu, energiezekerheid – en dus verandering naar duurzame energie – niet slagen.”

Ruimte voor creativiteit
Schuurman gebruikte zijn spreektijd vooral ook om aandacht te vragen voor het in de regeringsverklaring veelvuldig gebruikte woord ‘creativiteit’. Wat gaat de regering de komende jaren concreet doen om weer ruimte te geven aan creativiteit? “Het is betreurenswaardig dat de creativiteit als grondvoorwaarde voor cultuurvorming verwaarloosd is. De uit de kluiten gegroeide materialistische welvaartsstaat is daaraan vast debet. Dat is begonnen toen nivellering en uniformering van iedereen en alles als het hoogste werd geprezen. (…) Deze uniformering en nivellering is volgens ons de grondoorzaak van de stagnatie op allerlei terreinen. Creatievelingen werd de kans ontnomen, veel intellectuele potentie werd vernietigd. Om die schade ongedaan te maken is verhoogde aandacht voor creativiteit en vorming hard nodig.”

De senator stelt vast dat het kabinet het woord vaak noemt, “maar wat wordt er mee bedoeld en hoe wordt het bereikt? In elk geval heeft minister Plasterk al de daad bij het woord gevoegd, door creatieve wetenschappers voor hun werk extra te willen gaan belonen.”


Zie ook:

Labels
Eerste Kamer
Egbert Schuurman

« Terug

Reacties op 'Schuurman: Aandacht voor geestelijke waarden en creativiteit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > april

Geen berichten gevonden