ChristenUnie wil oplossing voor groeiende groep onverzekerden

DSCN205306-04-2007 19:09 06-04-2007 19:09

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de groeiende groep mensen die niet voor ziektekosten verzekerd zijn. Vanaf 1 juli mogen ziektekostenverzekeraars chronische wanbetalers royeren. De Tweede-Kamerfractieleden Ernst Cramer en Esmé Wiegman hebben hierover vragen gesteld aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën.

In Nederland is sprake van een groeiende groep mensen die hun ziektekostenverzekering niet betalen. Hoe groot deze groep precies is, is niet bekend. Maar onder hen vallen onder meer zwervers en ook de mensen die van de bijstand leven. Komen zij met een noodhulpvraag bij een arts of in het ziekenhuis dan zullen ze altijd geholpen worden. De arts of ziekenhuis verhaalt de kosten dan op de ziektekostenverzekeraar die hiervoor een reservepot heeft waaruit dergelijke onvoorziene gevallen betaald kunnen worden.

De ChristenUnie ziet echter dat er meer en meer een beroep op deze pot ‘onvoorzien’ wordt gedaan en dat heeft consequenties, zegt Ernst Cramer: “Of het financiële gat wordt groter en ik krijg mijn zorgvraag niet langer vergoed omdat er geen geld is, of wij als samenleving moeten met z’n allen meer premie gaan betalen om deze extra kosten op te kunnen vangen.” In het nadenken over oplossingen vraagt de ChristenUnie zich af of in voorzienbare gevallen geen maatregelen kunnen worden getroffen. Cramer: “Wanneer mensen hun premie, om wat voor reden dan ook, niet op tijd betalen, kun je als overheid de zorgtoeslag bijvoorbeeld meteen naar de zorgverzekeraar overmaken.”

Hij benadrukt hierbij dat we in Nederland gekozen hebben voor een collectieve ziektekostenverzekering gebaseerd op een collectief draagvlak: “Individueel zouden we de werkelijke ziektekosten namelijk nooit op kunnen brengen. Ons zorgstelsel is gebaseerd op een solidariteitsbeginsel” En dat heeft dus ook gevolgen voor het zoeken naar een oplossing om de ziektekostenverzekering voor iedereen toegankelijk te houden.

De vragen

Vragen van de leden Cramer en
Wiegman (beiden ChristenUnie) aan
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de
staatssecretaris van Financiën over
wanbetalers in de zorgverzekering.
(Ingezonden 29 maart 2007)
1
Kent u het bericht «Politiek aan zet
voor wanbetalers zorgverzekering»?1
2
Kunt u bevestigen dat per 1 juli a.s.
een grote groep mensen onverzekerd
zal raken, doordat verzekeraars vanaf
die datum hardnekkige wanbetalers
mogen royeren? Zo ja, hoe groot is
deze groep en wat zijn de oorzaken
voor wanbetaling?
3
Bent u voornemens vóór 1 juli a.s.
met een oplossing te komen,
waardoor de betreffende groep
wanbetalers niet onverzekerd raakt?
4
Bent u voornemens vóór 1 juli a.s. de
maatregel uit het regeerakkoord in te
voeren, waarbij de zorgtoeslag al
vooraf verrekend wordt met de
zorgverzekeringspremie?
5
Bent u voornemens deze maatregel
ook verplichtend op te leggen aan
wanbetalers?

Bron:
1 Financieel Dagblad, 27 maart 2007.Labels
Ernst Cramer
Esmé Wiegman
Tweede Kamer
Volksgezondheid
Vragen

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil oplossing voor groeiende groep onverzekerden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > april

Geen berichten gevonden