Initiatiefvoorstel schuldhulpverlening Alphen a/d Rijn

20-04-2007 15:09 20-04-2007 15:09

ChristenUnie en SP gemeente Alphen aan den Rijn dienen samen een initiatiefvoorstel in.

Met dit initiatiefvoorstel willen beide partijen twee vliegen in één klap slaan. Zowel voorkomen als verbeteren is volgens de CU en de SP haalbaar.

Door het maken van afspraken en betere samenwerking moet de totale leefsituatie van mensen met problematische schulden kunnen verbeteren. Daarnaast moet de gemeente haar inwoners bewust maken hoe zij kunnen voorkomen dat ze ooit te maken krijgen met problematische schulden.

De fracties van de ChristenUnie en de SP hebben in de afgelopen maanden een analyse en onderzoek gedaan naar de oorzaken en gevolgen van problematische schulden in Alphen aan den Rijn. In dit onderzoek is hen opgevallen dat er jaarlijks ca. 10 % meer mensen in alle bevolkingslagen te maken krijgen met problematische schulden. De schulden nemen qua omvang ook steeds verder toe. Wat verder valt op dat naast al bekende groepen als jongeren, ouderen en uitkeringsgerechtigden vooral alleenstaanden steeds vaker te maken krijgen met schulden. De ChristenUnie en de SP vinden dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het organiseren van ondersteuning voor mensen die te maken hebben met problematische schulden.

“Dit probleem vraagt niet alleen veel van deze personen maar ook van de samenleving”, geven de indieners aan. “Als maatschappij hebben we ook hier een verantwoordelijkheid”. Het gaat volgens de ChristenUnie en de SP dan niet alleen om het helpen van mensen bij het maken van afspraken met kredietverstrekkers. Juist de totale aanpak die uitgaat van het waar dit nodig is het helpen aan werk en de participatie van deze mensen in de samenleving moeten centraal staan in de Alphense aanpak.

Wat in dit onderzoek is opgevallen dat de samenwerking tussen verschillende instellingen, zoals de gemeente, WonenCentraal en het algemeen maatschappelijk werk, verder verbeterd kan worden. Op deze manier moet het mogelijk zijn om al in een heel vroeg stadium personen te benaderen en te ondersteunen. En zoeken naar oplossingen bij problemen. Bij huurachterstand kan huisuitzetting wellicht worden voorkomen.

Daarom willen de initiatiefnemers dat de gemeente afspraken gaat maken met verschillende instellingen die betrokken zijn bij de aanpak van problematische schulden en andere problemen waar deze personen vaak mee te maken hebben. “De totale leefsituatie moet worden aangepakt, pas nadat is opgepakt kunnen de problemen die deze mensen hebben met grote schulden ook goed worden opgelost. Mensen moeten zelf verantwoordelijk zijn maar ook in staat worden gesteld om hun eigen huishouding goed te voeren. Dit noemen wij de Alphense aanpak die wij voorstaan”. Op deze manier moet het mogelijk zijn om al in een heel vroeg stadium inwoners die bijvoorbeeld te maken hebben met huurachterstanden te benaderen en ondersteuning aan te bieden bij het oplossen van hun problemen en hierdoor huisuitzettingen te voorkomen.

Daarnaast willen de ChristenUnie en de SP dat de gemeente afspraken gaat maken met ondernemers. Ondernemers moeten terughoudender zijn met het adverteren voor geldleningen en het kopen op afbetaling. Het voorstel van de ChristenUnie en de SP zal in de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 26 april a.s. worden behandeld.

Voor het betreffende initiatiefvoorstel klik hier.

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Initiatiefvoorstel schuldhulpverlening Alphen a/d Rijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > april

Geen berichten gevonden