ChristenUnie blij met pleidooi voor terughoudende berichtgeving media

Abonnement 'CU Hoofdlid - laag' op 'Contributie Hoofdleden' voor 'Dool, A.J. van den [569140]'11-05-2007 19:41 11-05-2007 19:41

Minister Plasterk (OCW) zal de Raad voor de Journalistiek attenderen op de richtlijn voor berichtgeving over suïcide die is opgesteld door de Ivonne van de Venstichting. Die mediacode houdt onder meer in, dat over gevallen van zelfdoding niet ‘gedetailleerd, geromantiseerd of gedramatiseerd’ wordt gepubliceerd, om te voorkomen dat berichtgeving aanstekelijk werkt.

Door de media op deze richtlijn te attenderen, hoopt Plasterk ‘het gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de Nederlandse media op hoog peil te houden’. Dat antwoordt Plasterk op schriftelijke vragen die Joël Voordewind (ChristenUnie) mede namens enkele andere Kamerleden gesteld heeft. Aanleiding voor de vragen van Voordewind waren twee gezinsmoorden, in Hengelo (Gld) en Haarlem, begin maart. Het Kamerlid verwees naar de stelling van een forensisch psycholoog, dat er een verband is tussen zelfdoding en gezinsmoorden en de berichtgeving hierover in de media. Voordewind vroeg de minister daarom of hij bereid was bij journalisten aan te dringen op terughoudender berichtgeving over zogenoemde gezinsdrama’s en te bezien of er tot een mediacode gekomen kan worden voor zelfdodingen en gezinsmoorden.

In zijn beantwoording verwijst Plasterk naar een Leidraad die de Raad voor de Journalistiek vorige maand heeft gepubliceerd; daarin zijn bestaande richtlijnen voor de media en jurisprudentie samengevat. Plasterk: ‘Het lijkt mij wenselijk dat daarbij ook verwijzingen naar belangrijke bronnen van inzicht van derden, zoals de Ivonne van de Venstichting, worden opgenomen. Ik zal een suggestie van deze strekking aan de Raad voorleggen. Dan kunnen redacties in eventuele toekomstige situaties snel over relevante informatie beschikken.'

Voordewind is ingenomen met het feit dat de minister zich in het mediadebat over dit tere onderwerp heeft willen mengen. ,,Ik heb nadrukkelijk niet gevraagd om maatregelen van de overheid die de persvrijheid raken. Maar de regering moet zich wel durven uitspreken over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de media. Dat doet de minister nu, terwijl hij terecht – net als de Ivonne van de Venstichting overigens – constateert de meeste programmamakers en journalisten in Nederland open een terughoudende, zorgvuldige en niet sensatiebeluste manier over suïcide berichten.’’

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie blij met pleidooi voor terughoudende berichtgeving media'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > mei

Geen berichten gevonden