Dankbaar maar niet zorgeloos

DSCN2053woensdag 16 mei 2007 17:19

Dat is de reactie van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer op het financieel jaarverslag van het Rijk over 2006. "Het gaat goed met de Nederlandse economie; dat zie je terug in deze cijfers en daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar laten we niet doen of we dat te danken hebben aan een supersuccesvol overheidsbeleid," aldus Kamerlid Ernst Cramer.

"We hebben het tij mee, en dan moet overheid laten zien dat zij de gegeven economische omstandigheden ook tot zegen voor de gehele bevolking heeft laten zijn. Het Financieel Jaarverslag geeft niet overal geruststellende antwoorden op die vraag. Niet alles wat welvaart lijkt, levert welzijn op. Er wordt bijvoorbeeld gejubeld over de sterk toegenomen binnenlandse consumptie als pijler onder de economische groei. Maar hoe duurzaam was die consumptie?"
De ChristenUnie signaleert dat niet ieder ministerie even helder rapporteert over bereikte doelen. Cramer: "Het ministerie van OCW bijvoorbeeld verdient een compliment; de onderwijsrapportages zijn aanzienlijk verbeterd en de greep op de uitgaven is aangescherpt. Anderzijds zien we op een ministerie als VWS dat het subsidiebeheer nog wel een flinke verbetering behoeft."
Als woordvoerder financiën heeft Cramer onvoldoende duidelijkheid over het structurele of incidentele karakter van de mee- en tegenvallers over 2006. "Bij de formatiebesprekingen waarschuwde de vorige minister van Financiën al dat er een tegenvaller van 800 miljoen moest worden verrekend, en inmiddels is dat bedrag ruim verdubbeld. We hebben het bij dit Jaarverslag over de erfenis van het vorige kabinet. Die lijkt per saldo positief – er staat een overschot onder de streep – maar de erfgenamen zitten met een complexe inventaris waarvan de taxatie nog niet is afgerond."

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Dankbaar maar niet zorgeloos'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > mei

Geen berichten gevonden