ChristenUnie pleit voor toiletinnovatie

IMG_017301-06-2007 09:31 01-06-2007 09:31

De ChristenUnie wil dat de rijksoverheid investeert in proeven met gescheiden afvoer van menselijke urine. Dat zei Kamerlid Esmé Wiegman in een debat met minister Cramer (milieu) over de ‘waterketen’.

,,Menselijke urine is zwaar vervuild, tast het rioolstelsel aan en is verantwoordelijk voor veruit het grootste deel van de schadelijke stoffen die in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) terechtkomt. Dat is nog ernstiger bij ziekenhuizen en verpleeghuizen, omdat daar grote hoeveelheden medicijnresiduen in het toilet belanden die door het biologisch proces in een rwzi slechts ten dele worden afgebroken’’, aldus Wiegman.
Inmiddels zijn er toiletpotten ontwikkeld waardoor de urine gescheiden van de overige ontlasting wordt afgevoerd naar een opslagtank. Door de installatie van dergelijke toiletten, om te beginnen in zorginstellingen, kunnen grote hoeveelheden ‘zwaar afval’ uit de riolering gehouden worden, waardoor de rwzi’s minder zwaar worden belast. Voor de apart ingezamelde ‘urineafvalstroom’ kunnen speciale, efficiënte zuiveringstechnieken worden toegepast.
Het verzorgingstehuis De Schoel dat in Sleen in aanbouw is, krijgt de Nederlandse primeur: daar worden de innovatieve toiletpotten geïnstalleerd. De proef daar wordt gefinancierd door waterschap Velt en Vecht, STOWA (Stichting Onderzoek Waterbeheer) en de provincie Drenthe. De universiteiten van Delft en Wageningen zijn bij het onderzoek betrokken. Esmé Wiegman wil dat het ministerie van VROM (milieu) meer van dergelijke proeven gaat ondersteunen, ,,te beginnen bij grote kantoor-, woon- en zorgcomplexen’’.
De ongeveer 140 liter afvalwater die een Nederlander gemiddeld per dag produceert, bevat nog geen liter urine. Daarin bevindt zich onder meer 85 procent van alle stikstof en de helft van alle fosfaat die een persoon per dag wegspoelt door het riool.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie pleit voor toiletinnovatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden