Armoede door schuld

DSCN2052woensdag 06 juni 2007 11:28

In het debat dat gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer, werd gesproken over het armoede en schuldenbeleid. Kamerlid Cynthia Ortega pleit voor budgetteringscursussen en een financiële coach, die mensen leert omgaan met een 'inkomensval'. Ook wil de ChristenUnie dat de BKR-registratie na beëindiging van het krediet, wordt omgezet in een voorwaardelijke registratie.

Ongeveer 235.000 Nederlandse huishoudens leven op een armoedegrens. Er wordt wel eens gesuggereerd dat werk de beste (en enige) remedie tegen armoede is. De ChristenUnie heeft dit altijd te beperkt gevonden, omdat armoede ook aanwezig is in gezinnen waar gewerkt wordt of werd.
Het gaat dus niet alleen om het hebben van een baan, maar om een redelijke bestedingsruimte om te kunnen voorzien in de levensbehoeften. Bestedingsruimte komt vaak in het nauw zodra mensen hun baan verliezen en moeten zien rond te komen van een uitkering. Dit betekent doorgaans een inkomensachteruitgang, met het gevolg dat mensen gedwongen worden andere prioriteiten te stellen ten aanzien van het uitgavenpatroon. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat deze mensen hun geld niet altijd uitgeven aan de noodzakelijke vaste lasten, terwijl dit wel eerste prioriteit zou moeten hebben. Het niet (kunnen) bijstellen van het oude bestedingspatroon kan vervolgens tot schulden leiden. De ChristenUnie diende gisteren bij monde van Kamerlid Cynthia Ortega een motie in, die ervoor moet zorgen dat mensen met een flinke inkomensachteruitgang hulp moeten krijgen bij het ontwikkelen van een nieuw én verantwoord uitgavenpatroon. Gemeenten moeten de mogelijkheid gaan bieden om deze mensen te ondersteunen met een zogeheten ‘budgetteringscursus’ en een financiële coach. Staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken) zegde toe met de gemeenten hierover in gesprek te gaan.

Mensen die met zware schulden te maken hebben, worden bij het BKR (BureauKredietRegistratie) geregistreerd. Dit is een middel om burgers te beschermen tegen nog meer schulden. Een persoon met betalingsachterstanden blijft tot vijf jaar na beëindiging van het krediet, ‘beschermd’ door de overheid, dus geregistreerd bij het BKR. Dit levert grote beperkingen en een hoop frustratie op. Het openen van een nieuwe bankrekening of het afsluiten van een telefoonabonnement in deze periode, wordt sterk bemoeilijkt. De doorlopende registratie vormt ook een zware belemmering voor de (door)start van een eigen bedrijf. Bij een eenmanszaak overlappen de persoonlijke en zakelijke registratie elkaar. Dit vormt een grote blokkade voor een gezonde bedrijfsuitoefening. De ChristenUnie ondersteunt het idee dat sommige burgers door de overheid moeten worden beschermd tegen zichzelf. Maar dit mag er niet toe leiden dat ze vijf jaar lang geconfronteerd blijven met een situatie die achter hen ligt. In een tweede motie heeft de ChristenUnie gevraagd of een voorwaardelijke BKR-registratie tot de mogelijkheden behoort. De registratie vervalt dan direct zodra mensen schuldenvrij zijn. Maar wanneer ze binnen een bepaalde periode toch weer geregistreerd worden, gaat de 5-jaars termijn alsnog lopen. Zo worden juist díe mensen beschermd, die de bescherming ook daadwerkelijk nodig hebben....
Labels
Armoede
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Armoede door schuld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden