Actie tegen schadelijk isolatiegas

IMG_0561b08-06-2007 14:48 08-06-2007 14:48

Elektriciteitsbedrijven gebruiken in een toenemend aantal schakelinstallaties, het schadelijke broeikasgas zwavelhexafluoride (SF6) voor isolatie. De ChristenUnie vraagt, mede namens een aantal andere partijen, milieuminister Cramer hiertegen actie te ondernemen op nationaal en Europees niveau.

SF6 levert van alle broeikasgassen relatief de hoogste bijdrage aan de opwarming van de aarde. De bijdrage van een kilo SF6 aan het broeikaseffect is 23.000 keer zo groot als de bijdrage van een kilo CO2 (kooldioxide) Bovendien kunnen er, wanneer in een schakelinstallatie kortsluiting ontstaat, door chemische reactie giftige gassen vrijkomen die een gevaar vormen voor de gezondheid van onderhoudsmonteurs.
In Nederland staan ongeveer 150.000 schakelinstallaties bij fabrieken, in grote openbare gebouwen en in transformatorhuisjes. Per jaar worden er ongeveer 5.000 vervangen en bijgeplaatst. In Nederland werden vanouds veiligheidsschakelaars gebruikt die in vacuüm (luchtledigheid) schakelen, maar buitenlandse fabrikanten hebben hier de goedkopere gasgeïsoleerde schakelaars geïntroduceerd waarin SF6 wordt toegepast. Opmerkelijk is dat toepassing van SF6 in bijvoorbeeld tennisballen, isolatieglas en sportschoenen in Europees verband verboden is, maar dat Europese regels nog wel steeds toestaan dat SF6 wordt gebruikt in de elektriciteitsdistributie. Terwijl een milieuvriendelijk en veilig alternatief voor handen is, waarvan de betrouwbaarheid in de praktijk bewezen is.
ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieu, mede namens collega’s van PvdA (Samson), SP (Poppe), VVD (Neppérus), GroenLinks (Duyvendak), D66 (Van der Ham) en Partij voor de Dieren (Ouwehand).
Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Actie tegen schadelijk isolatiegas'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden