Huizinga: Binnenvaart heeft veel toekomst

TinekeHuizinga0215-06-2007 10:39 15-06-2007 10:39

Nederland moet weer leren leven met water, in plaats van het slechts als een bedreiging buiten de deur te willen houden, zegt staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat).

DEN HAAG - Ruim twintig werkbezoeken legde Huizinga de afgelopen maanden af. In die 'honderddagenperiode' heeft ze uitgebreid kennis kunnen maken met haar portefeuille, zegt de ChristenUnie-staatssecretaris tijdens een gesprekje aan een receptietafel in een van de fraaie ruimtes van het Catshuis. Ze wil er ook de komende jaren mee doorgaan, ook al omdat haar takenpakket behoorlijk breed is: van binnenvaart tot dijken en sluizen en van het KNMI tot het regionale openbaar vervoer. Van de bij de start van het kabinet gehoorde kritiek dat haar portefeuille wat aan de magere kant is, wil Huizinga dan ook niet weten: ,,Ik ben er erg blij mee. En ik ben er zeker niet slecht mee weggekomen''.

Wat heeft u zoal opgestoken van uw werkbezoeken?


,,Onder andere dat de veelgeprezen deltawerken ook een keerzijde hebben. In Zeeland hoorde ik dat er veel problemen zijn met de waterkwaliteit achter de deltawerken, met blauwalg bijvoorbeeld. Dat was een eye-opener voor mij. We moeten Nederland veiliger maken, maar goed letten op eventuele ongewenste gevolgen. Een andere ontdekking was de binnenvaart. Het containervervoer vanuit Rotterdam zal alleen maar toenemen. Met de binnenvaart hebben we een schone manier van vervoer - de schoonste per ton vervoerde vracht - die nog flink uitgebreid kan worden. Ik had het beeld van een rustige, stabiele bedrijfstak. Maar het is echt een bedrijfstak met heel veel toekomst. In september hoop ik daarom met een plan te komen voor de binnenvaart.''

Maar we hebben toch de Betuwelijn?


,,Ja, maar er komen zoveel containers dat er geen ruzie hoeft te zijn over de vraag wie die gaat vervoeren.''

Wat springt er bij uw onderdeel van het beleidsprogramma echt uit?

,,Een heel belangrijk onderdeel is de watervisie die ik aan het opstellen ben en die in september zal verschijnen. Daarin zal een samenhangende visie komen te staan op het beleid met betrekking tot water, niet alleen voor de komende jaren, maar ook voor de langere termijn. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor het zogeheten integraal watermanagement. Dan hebben we het over een samenhangende aanpak van de wijze waarop we in Nederland met water willen omgaan, met aspecten als de overgang tussen water en land en de kwaliteit van het water.''

Dat klinkt al net zo technisch als het beleidsprogram zelf.

,,Neem bijvoorbeeld de Afsluitdijk, dat is een concreet voorbeeld. We hebben die dijk vanwege de veiligheid. Maar tegelijk kunnen we er andere dingen mee doen. Een idee is de dijk te gebruiken bij de opwekking van duurzame energie. Dan heb ik het niet over windmolens op de dijk. Er is iets dat 'blue energy' heet. Dat gaat over het opwekken van energie uit de overgang van zoet naar zout water, via een chemisch proces dus. Zo'n project lijkt kansrijk en zou in potentie genoeg energie kunnen opleveren voor de drie noordelijke provincies. Er zijn ook mensen die zeggen: zo'n dijk kun je gebruiken om er woningen met zeezicht te bouwen. Dat is ook iets wat we kunnen bekijken. Vanuit kostenoogpunt is het het beste om zulke dingen te combineren met onderhoud. De Afsluitdijk wordt in 2012 opgeknapt, maar de plannen moeten we wel nu al ontwikkelen.''

Wat moet er nog deze kabinetsperiode worden uitgevoerd?

,,Op de korte termijn gaan we de kustverdediging versterken. De zwakke schakels zijn in kaart gebracht. Maar we willen meer doen dan dijken versterken. Een duinenrij breder maken in plaats van alleen ophogen, biedt mogelijkheden voor recreatie. Dergelijke combinaties wil ik vaker maken. Waar we voor staan, is de uitdaging de mogelijkheden van water te benutten. Dat is wat anders dan alleen water buitenhouden.''

Dus waterbeheren in plaats van waterkeren?

,,Exact, het wordt leven met water, in plaats van dat water als bedreiging te zien. Tegelijk moeten we blijven beseffen dat we in een laaggelegen regio wonen. We moeten nadenken hoe we kunnen omgaan met de gevolgen van de onmiskenbaar optredende klimaatverandering. De tijd daarvoor is nu aangebroken, tenminste, als we niet met z'n allen naar Duitsland willen verhuizen.''

Bron: Nederlands Dagblad, door onze redacteur Rinder Sekeris

Labels
In de media
Tineke Huizinga

« Terug

Reacties op 'Huizinga: Binnenvaart heeft veel toekomst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden