Vertrouwen in defensie ongeschonden

9.JPG19-06-2007 13:06 19-06-2007 13:06

De deze week gepresenteerde rapporten over het optreden van Nederlandse militairen in Irak bevestigen de ChristenUnie in haar vertrouwen in het defensieapparaat. Kamerlid Joël Voordewind: ,,Onze militairen zijn, zo is gebleken, ook onder moeilijke omstandigheden in staat zich aan de regels te houden. ”

De ChristenUnie betreurt het dat er voortijdig in de media conclusies zijn getrokken over verhoormethoden die in 2003 door Nederlandse militairen in Irak werden toegepast; in de Volkskrant viel november het woord ‘martelingen’. Dat veroorzaakte – midden in verkiezingstijd – commotie in de Tweede Kamer. Defensiewoordvoerder Joël Voordewind: ,,Het gaat hier om de reputatie en de geloofwaardigheid van onze militairen die, onder zeer zware omstandigheden, missies uitvoeren die door het parlement zijn goedgekeurd.” Die reputatie is door het rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie onder voorzitterschap van oud-SGP-Kamerlid Van den Berg gezuiverd: van marteling was in de verste verten geen sprake.

De ChristenUnie onderschrijft de aanbevelingen van de Commissie van Toezicht van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) om de bevoegdheden van de Militaire Inlichten- en Veiligheidsdienst (MIVD) tot het ondervragen van gedetineerden expliciet vast te leggen in de instructie van het betreffende team. Het zelfde geldt voor de te hanteren gedragscode bij ondervraging. Hierdoor moet in de toekomst voorkomen worden dat er onduidelijkheid is over de taakstelling alsook het gebruik van bepaalde verhoormiddelen, zoals het gooien met water. Overigens had ook zonder een gedragscode duidelijk moeten zijn dat dat geen geoorloofde methode is, vindt Voordewind: ,,Dat doe je niet.’’

De ChristenUnie juicht het ook toe dat er nu stappen zijn gezet om de informatievoorziening richting de minister te verbeteren, zodat hij beter in staat is om een politieke afweging te maken en de Tweede Kamer te informeren.
De aansturing van het inlichtingen- en veiligheidsteam moet in de toekomst ook verbeteren. Voordewind: ,,In de voorbereiding van missies moet in het vervolg duidelijker worden gemaakt wie het team van de MIVD aanstuurt in het kader van een internationale operatie. ” De ChristenUnie ziet uit naar de betreffende toegezegde brief die de Kamer voor het reces zal worden toegestuurd.
Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Vertrouwen in defensie ongeschonden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden