Hardenberg ‘millenniumproof’ dankzij ChristenUnie

21-06-2007 17:42 21-06-2007 17:42

Op verzoek van de ChristenUnie-fractie is Hardenberg, als eerste Overijsselse gemeente, nu officieel “millenniumproof”. Het betekent dat ze zich millenniumgemeente mag noemen en initiatieven gaat ontplooien om de mee te werken aan het halen van de millenniumdoelen. “Uniek is dat we dat als raad gaan doen en daarbij de inwoners van Hardenberg inschakelen”, zegt ChristenUnie-raadslid en initiatiefnemer Anja van den Dolder.

Het is typisch een onderwerp dat bij de ChristenUnie-past, aldus Van den Dolder: “In het verkiezingsprogramma is ‘zorg voor kwetsbare groepen’ een speerpunt; aandacht voor mensen die het zelf niet redden. De millenniumdoelen passen daar heel goed bij”.

In 2000 hebben de Verenigde Naties, en daaronder ook Nederland, acht doelen vastgesteld die in 2015 bereikt moeten zijn. De zogenoemde ‘millenniumdoelen’ hebben onder meer te maken met het uitbannen van armoede en honger, het verbeteren van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Van den Dolder: “Op 7 juli is de helft van de tijd verstreken en de doelen zijn nog niet gehaald. Dus is het belangrijk om de millenniumdoelen ook lokaal op de agenda te zetten.”

Dat was dan ook de aanleiding om als ChristenUnie-fractie een initiatiefvoorstel in te dienen om Hardenberg bij de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) aan te melden als ‘millenniumgemeente’. Het voorstel werd aangenomen door alle fracties, met uitzondering van Opkoers.nu.
“We doen al best veel in Hardenberg op het vlak van Max Havelaar-koffie, klimaatbeheersing en duurzaamheid. Maar er kan meer”, zegt het raadslid. “En omdat we als raad steeds hebben gezegd dat we een ‘open raad’ willen zijn, nemen we hierin het initiatief. Dat betekent dat we het idee niet bij het college laten liggen. Integendeel, we betrekken burgers erbij door het instellen van een Comité van Aanbeveling die straks met gerichte ideeën en projecten komen”.

Van den Dolder zal zelf als adviseur verbonden zijn aan het comité.
Ze onderstreept dat dit niet weer een ander comiteetje is, een commissietje die zich bezighoudt met het versturen van gebreide truitjes naar arme landen: “Hier zullen mensen bij betrokken zijn die contacten hebben in Brussel, weten hoe je geld kunt verdubbelen, die affiniteit hebben met het onderwerp.”

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Hardenberg ‘millenniumproof’ dankzij ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden