Pleidooi voor relatiecursussen

Joel Voordewind228-06-2007 16:09 28-06-2007 16:09

Stabiele gezinsverhoudingen zijn de beste preventie tegen het ontsporen van kinderen. De overheid zou daarom moeten investeren in relatiecursussen voor stellen die kinderen willen opvoeden, vindt ChristenUnie-kamerlid Joël Voordewind.

Voordewind bracht zijn voorstel in tijdens een overleg van de Kamer met minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) over de jeugdzorg. Het Kamerlid refereerde aan de constatering van werkgevers in de jeugdzorg dat onder meer door toename van het aantal scheidingen de wachtlijsten in de jeugdzorg oplopen. Al eerder bleek uit onderzoek dat het risico op ontspoord gedrag bij kinderen relatief hoog is in éénoudergezinnen, vooral waar sprake is van een geringe draagkracht. ,,We blijven maar geld pompen in de jeugdzorg, maar we moeten veel meer kijken naar de achterliggende oorzaken’’, vindt Voordewind, die overigens benadrukt dat hij gescheiden ouders niet wil stigmatiseren als ‘risico-ouders’. ,,Maar het is natuurlijk ook in het belang van de ouders zelf, dat relaties niet onnodig op de klippen lopen. Een scheiding is geen onafwendbaar noodlot. Heel veel relatie-ellende is te voorkomen door eenvoudige basisprincipes te leren over communicatie, overleg, wederzijdse verwachtingen en zo. Als geliefden een kind krijgen verandert niet alleen de thuissituatie maar ook hun relatie ingrijpend; een cursus kan helpen je daarop voor te bereiden zodat het ouderschap geen crisis wordt.’’

Voordewind heeft twee soorten cursussen in gedachten:

1. De gemeente kan een samenlevings- of huwelijksinformatiepakket aanbieden aan wie in ondertrouw gaat of een samenlevingscontract sluit. Hierin kan verwezen worden naar relatiecursussen die al gegeven worden door particulieren en organisaties. Elementen daarin zijn: wat zijn onze verwachtingen van het samenwonen, hoe willen we met geld omgaan, hoe kunnen we dreigende conflicten oplossen, hoe kunnen we de communicatie gaande houden, etcetera. Voordewind: ,,Ik heb zelf ook zo'n cursus gedaan voordat ik ging trouwen, inmiddels negentien jaar geleden, en heb er tot op de dag van vandaag nog plezier van.’’

2. Een andere vorm, die zou kunnen worden aangeboden via bijvoorbeeld de Centra voor Jeugd en Gezin, is een ‘huwelijks-APK’: een stand-van-zaken-cursus. Gewoon na zoveel jaar samenleven, of als er tegen structurele problemen wordt opgelopen. Deze cursussen worden ook al gegeven, onder meer onder de noemer marriage course. In de Verenigde Staten, waar 50 procent van de huwelijken eindigt in een scheiding, wordt al vele jaren met succes gewerkt met deze cursussen. In sommige steden waar deze cursussen zijn aangeboden, is het aantal scheidingen met 70 procent gedaald.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Pleidooi voor relatiecursussen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden