Omstreden EU-promotiefilmpje verwijderen van ‘EUTube’

zijaanzicht vlaggen tour04-07-2007 16:49 04-07-2007 16:49

Sinds 29 juni 2007 verspreidt de Commissie haar audiovisuele communicatiemateriaal ook via ‘EUTube’, een onderdeel van de populaire site ‘YouTube’. Bezoekers van de site kunnen er filmpjes downloaden. Het filmpje met de titel ‘Film lovers will love this!’ trekt de meeste kijkers. Dit filmpje bestaat uit seksscènes uit Europese films. De Commissie wil hiermee de EU-ondersteuning van de Europese filmsector illustreren.

De ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Commissie over dit filmpje als promotiemateriaal voor de EU. Gezien de bezorgdheid over de seksualisering van de maatschappij is dit filmpje ongepast. Het is volgens de ChristenUnie-SGP ook een goedkope manier om aandacht te trekken. Het filmpje geeft bovendien een vertekend beeld van het werk van de EU.

Vragen aan de Commissie:

  1. Waarom heeft de Commissie juist voor deze inhoud ter illustratie van de EU-steun aan de Europese filmsector gekozen?
  2. De EU pretendeert niet slechts een economische, maar ook een waardegemeenschap te zijn. Welke Europese waarde(n) draagt het genoemde filmpje volgens de Commissie uit?
  3. Is de Commissie van mening dat de burger door dit filmpje geïnformeerd raakt over de prioriteiten van de EU en dat het de betrokkenheid van de burger bij de EU vergroot?
  4. Is de Commissie zich ervan bewust dat dit filmpje het vooroordeel kan versterken dat de EU zich bezig houdt met onderwerpen waar ze zich niet mee bezig hoeft te houden?
  5. Het Europees Parlement heeft bij haar herziening van de richtlijn voor audiovisuele diensten aangedrongen op bescherming van minderjarigen tegen expliciet seksueel gerichte audiovisuele producten op televisie en internet. Steunt de Commissie dit standpunt? Zo ja, hoe verhoudt dit filmpje zich tot dat standpunt?
  6. Is de Commissie zich ervan bewust dat een groot aantal EU-burgers dergelijke EU communicatie als aanstootgevend beschouwt? Is de Commissie bereid met deze opvattingen rekening te houden in haar toekomstige communicatie?
  7. Is de Commissie bereid – op grond van bovenstaande overwegingen - het desbetreffende filmpje van ‘EUTube’ te verwijderen?


De ChristenUnie-SGP is op zich positief over het initiatief van de Commissie om informatie over de EU op ‘EUTube’ te plaatsen, mits deze een duidelijk educatieve waarde hebben.

Labels
Eurofractie

« Terug

Reacties op 'Omstreden EU-promotiefilmpje verwijderen van ‘EUTube’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juli

Geen berichten gevonden