ChristenUnie wil spoortunnel Delft direct viersporig

DSCN173023-08-2007 17:22 23-08-2007 17:22

De spoortunnel door Delft kan het best direct viersporig worden gebouwd, denken de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie en PvdA. Ze hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan verkeersminister Eurlings, naar aanleiding van het bericht dat Eurlings nog niet overtuigd is van de noodzaak van een viersporige tunnelbak.

ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer vreest dat vertraging in het project dreigt wanneer bij de aanbesteding niet direct gekozen wordt voor uitvoering met vier sporen. In de vragen die hij met zijn PvdA-collega’s Vermeij en Samson aan minister Eurlings richt, dringt hij daarom aan op spoedige beantwoording. Voor het einde van deze maand zou Eurlings duidelijkheid moeten geven over zijn bereidheid om de spoortunnel direct viersporig te bouwen.

Eerder suggereerde de minister dat de meerkosten van een brede tunnelbak relatief gering zijn, en dat het veel duurder zou zijn om de constructie pas later in de toekomst geschikt te maken voor vier sporen. Daarom willen de Kamerleden nu precies weten wat het verschil in kosten tussen twee en vier sporen is, en hoe Eurlings de meerkosten van een dubbelbrede tunnelbak gaat financieren.
------------------------------------------------------------------

De vragen van de leden Vermeij en Samsom (beide PvdA) en Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de spoortunnel Delft:

  1. Kent u het artikel “Uitsluitsel spoortunnel Delft op 6 september” uit het AD van 20 augustus j.l.?
  2. Herinnert de minister zich zijn uitspraken tijdens het algemeen overleg netwerkaanpak op 5 juli jl. waarin hij aangaf dat het aanleggen van een volledige tunnelbak ten behoeve van vier sporen een belangrijk element vormt waar het de capaciteitsuitbreiding op het spoor tussen Rotterdam en Den Haag betreft? Evenals zijn uitspraken dat de meerkosten van het direct aanleggen van zo'n volledige tunnelbak relatief laag zijn, en het later aanleggen van zo'n constructie in elk geval duurder is?
  3. Heeft de minister de quickscan spoortunnel Delft zoals aangekondigd in het algemeen overleg Netwerkaanpak afgelopen zomer uitgevoerd, en zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Ontvangt de Kamer de resultaten van deze quickscan op korte termijn, zodat de uitkomst in de aanbesteding nog kan worden meegenomen?
  4. Deelt de minister nog altijd de mening dat het goedkoper is en minder overlast veroorzaakt indien de spoortunnelconstructie Delft meteen in eerste aanleg gereed wordt gemaakt voor vier sporen? Zo ja, wordt dit dan ook meegenomen in de aanbesteding waarvan de deadline in september a.s. is vastgesteld?
  5. Hoe groot is het verschil in kosten tussen nu een tunnelconstructie voor vier sporen aanbesteden en dit later additioneel aanbesteden? Welke financiële constructies overweegt de minister?
  6. Klopt het dat indien niet op zeer korte termijn (in september) gekozen wordt voor het aanbesteden van een tunnelconstructie voor vier sporen, er een nieuwe procedure moet worden gestart en de aanleg van de tunnel niet in 2012 maar veel later gereed zal zijn? Hoeveel extra kosten zijn aan deze vertraging verbonden? En wat zijn de gevolgen qua capaciteit voor het personenvervoer én goederenvervoer over het spoor? Acht de minister dat een reële optie?
  7. Bent u bereid deze vragen vóór 31 augustus te beantwoorden ivm de deadline voor de aanbesteding?


Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > augustus

Geen berichten gevonden