Wijde blik over het Water

TinekeHuizinga02vrijdag 07 september 2007 21:25

De ChristenUnie is goed te spreken over de Watervisie die vandaag is gepresenteerd door staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa. Ernst Cramer: “De klimaatverandering plaatst ons voor grote uitdagingen zoals stijging van de zeespiegel en grotere piekafvoeren via de rivieren. De Watervisie ziet deze veranderingen vooral als kans en niet als probleem. Deze ambitie spreekt mij aan.” De Watervisie is de eerste stap richting een nieuw Nationaal Waterplan dat in 2009 zal verschijnen.

De ChristenUnie steunt de instelling van een Deltacommissie. Ernst Cramer: “De staatssecretaris wil de waterveiligheid op de lange termijn onderzoeken en kijkt daarbij zelfs bijna 200 jaar vooruit. Dit getuigt van visie en durf. Het is het eerste overheidsplan dat ik zie dat kijkt tot het jaar 2200. Ik ben benieuwd met welke voorstellen deze commissie zal komen. Het kabinet pakt nu voortvarend acht zwakke schakels in de kust aan maar we zullen voor de langere termijn waarschijnlijk nog een aantal grote ingrepen moeten doen om droge voeten te kunnen houden.”

Duurzaamheid en economie

De Watervisie gaat niet alleen over waterveiligheid maar ook over de rol van water voor onze economie en het bevorderen van een goede waterkwaliteit. Zo gaat het kabinet samen met het bedrijfsleven een voorstel ontwikkelen voor de aanpak van de Afsluitdijk die dit jaar 75 jaar bestaat. Ernst Cramer: “De ChristenUnie is blij dat er een studie komt naar de mogelijkheden van duurzame energiewinning uit het water aan weerszijden van de Afsluitdijk. Hier is een combinatie mogelijk van energie uit het zoet-zout overgangen en stroming. Zo kunnen we werk met werk maken en groeit de waterkennis. Dat is een goed exportproduct voor Nederland”.

Internationaal

Het Nederlandse kabinet wil actief waterkennis gaan delen met ontwikkelingslanden. Ernst Cramer: “De behoefte aan schoon drinkwater en droge voeten is wereldwijd een groot probleem. Nederland kan met zijn kennis een belangrijke bijdrage leveren aan een goed watermanagement in de Derde Wereld. Het is mooi dat in de visie van staatssecretaris Huizinga verder wordt gekeken dan onze eigen grenzen. Dat zou je een typisch ChristenUnie-accent in de Watervisie kunnen noemen.”


Bekijk de video van Tineke Huizinga over de Watervisie.

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Wijde blik over het Water'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > september

Geen berichten gevonden