Slob: 'Dit beleid is op toekomst berekend'

NOS-arie-debatdinsdag 18 september 2007 17:23

"Een solide begroting, en wat belangrijker is: een beleid dat in de breedte op de toekomst berekend is." Dat is de eerste reactie van ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob op 'de eerste Miljoenennota waarvoor de ChristenUnie bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt'. Qua financiële soliditeit zit het wel goed met de begroting voor volgend jaar, constateert Slob: "Na een tekort vorig jaar, nu een overschot. Dat is wat we hebben afgesproken."

Dat diverse lasten voor de burger verzwaard worden, vindt Slob goed te verdedigen: "De lastenverzwaringen zitten vooral in de hoek van de ‘vermijdbare consumptie’. Belasting op alcohol, tabak, vervuilende auto’s, vliegvakanties, verpakkingen: mensen kiezen zelf in hoeverre ze daarvan de dupe zijn. En de verhoogde lasten worden direct weer geïnvesteerd in de samenleving, precies op die punten die de ChristenUnie zo belangrijk zijn: gezinsbeleid, duurzaamheid en zorg voor de zwakkeren."

Beschouwingen
Met zijn lovende woorden wil Slob niet de indruk wekken dat de ChristenUnie-fractie slechts juichend langs de kant staat. "Er zijn beleidsvoornemens waar we op voorhand de noodzaak niet van inzien, waar we ons zelfs tegen zullen verzetten tijdens de algemene politieke beschouwingen. De bezuiniging op de kinderbijslag bijvoorbeeld: op een budget van ruim drie miljard is 100 miljoen niet veel, maar de ChristenUnie zal toch haar best doen om dit voornemen van tafel te halen. Anderzijds zouden we de schoolboeken graag in één keer voor alle klassen van het voortgezet onderwijs gratis maken. Hopelijk vinden we daarvoor voldoende medestanders in de Kamer. Dan zal het financiële perspectief voor gezinnen er nog zonniger uitzien. En dat is belangrijk: beleid dat op de toekomst berekend is, kijkt niet alleen naar de dreiging van de vergrijzing, maar vooral naar de kansen van de gezinnen."

Labels
Arie Slob
Samenleving
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > september

Geen berichten gevonden