Algemene Politieke Beschouwingen: ChristenUnie wil meer geld voor gezin

20070919_algemenepolitiekebeschouwingen-alternatief19-09-2007 17:36 19-09-2007 17:36

Naast waardering, heeft fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer een aantal wensen bij het kabinet voorgelegd. Niet alle maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd, krijgen applaus van de ChristenUnie.

Enkele belangrijke punten op een rij:

  • De ChristenUnie wil de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op de kinderbijslag in 2010 (gecombineerd met een verschuiving van kinderbijslag naar kindgebonden budget) verijdelen.
  • De ChristenUnie wil dat de schoolboeken in augustus 2008 reeds voor alle klassen in het voortgezet onderwijs gratis worden. Dit in tegenstelling tot de ‘gefaseerde invoering’ (eerst de bovenbouw, daarna de onderbouw) die het kabinet voorstelt.
  • De ChristenUnie wil volgend jaar een extra investering om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken.
  • De ChristenUnie wil extra geld voor defensiematerieel, dat aan extra slijtage onderhevig is.
  • De ChristenUnie wil extra geld voor ‘warme sanering’ van de visserijsector, vanwege de vangstbeperkingen.
  • De ChristenUnie wil dat het College Bescherming Persoonsgegevens genoeg geld krijgt om op z’n taak berekend te zijn, nu door technologische ontwikkelingen het risico van ongewenste inbreuk op de persoonlijke levenssfeer toeneemt.
  • De ChristenUnie wil niet dat in 2011 het aantal gemeenteraadsleden omlaag gaat.
  • De ChristenUnie wil dat de afschaffing van de ‘fusieprikkel in het voortgezet onderwijs’ wordt teruggedraaid, omdat het afschaffen ten koste gaat van grote scholengemeenschappen die kleine nevenvestigingen in stand houden.

Lees de volledige bijdrage van de fractievoorzitter aan de Algemene Politieke Beschouwingen.

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > september

Geen berichten gevonden