ChristenUnie steunt kabinetsbesluit over EU-verdrag

vlag europa tourdinsdag 25 september 2007 12:52

De ChristenUnie is ingenomen met het kabinetsbesluit om geen referendum te houden over een nieuw Europees verdrag. ,,De Raad van State heeft onze analyse van het nieuwe verdrag bevestigd: het wijkt wezenlijk af van de 'Europese grondwet' die we twee jaar geleden afwezen,'' zegt fractievoorzitter Arie Slob.

Slob benadrukt dat de ChristenUnie hoe dan ook tegen een niet-bindende volksraadpleging zou zijn, omdat zo'n 'raadgevend referendum' op een ongrondwettelijke manier wordt gebruikt wanneer een meerderheid van de Tweede Kamer zich bij voorbaat op de uitkomst vastlegt. ,,Wij kennen in Nederland geen correctief referendum; daarvoor is een grondwetswijziging nodig en die wijziging is in de Nacht van Wiegel tegengehouden. Dan moeten we niet via een politieke kunstgreep tóch een bindende uitspraak van het volk vragen.''

,,Om diezelfde reden waren we tegen het vorige referendum, in 2005. Toen de Tweede Kamer daar eenmaal bij meerderheid toe besloten had, hebben we wel uit overtuiging campagne gevoerd tégen het grondwettelijk verdrag dat destijds voorlag. Dat deden we niet vanuit een algemene euroscepsis, maar op basis van argumenten. Diezelfde argumenten hebben we vervolgens ingebracht bij de coalitieonderhandelingen, begin dit jaar. De ChristenUnie heeft toen in feite de nee-stem van de Nederlandse bevolking tegen de Europese grondwet vertolkt. Dat heeft geleid tot afspraken in het coalitieakkoord waarin we ons prima konden vinden. Diezelfde afspraken heeft minister-president Balkenende vervolgens op voortreffelijke wijze ingebracht bij de onderhandelingen over een nieuw, beperkter verdrag. De resultaten van de EU-top in Brussel, juni jl, beloven naar ons idee een wezenlijk ander verdrag: zonder grondwettelijke ambities, een traditioneel wijzigingsverdrag waarover geen referendum gehouden hoeft te worden. Die taxatie is nu bevestigd door het advies van de Raad van State: het nieuwe verdrag zal zich 'kenmerkend onderscheiden' van de Europese Grondwet.''Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie steunt kabinetsbesluit over EU-verdrag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > september

Geen berichten gevonden