Kinderuitbuiting bestrijden via de vakbonden

3 vrouwen, eerlijke prijs - op markt Lichinga26-09-2007 11:50 26-09-2007 11:50

“Een van de hoofddoelen bij het bestrijden van kinderuitbuiting is voor ons het verbeteren van de positie van werknemers op verschillende continenten”, zegt CNV Internationaal-beleidsadviseur Magreet Vrieling. CNV Internationaal is de hoofdsponsor van het Politiek Cultureel Podium ‘Stop Kinderarbeid -Eerlijke Handel’.

Vrieling legt uit wat de rol van CNV Internationaal daarin kan zijn. “Wij kunnen als vakbond organisaties in die landen helpen om fundamentele arbeidsnormen na te leven.” Dat heeft alles te maken met armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking. “Dit thema staat centraal op 29 september en dat moet nog veel meer op de politieke agenda komen.”

Werknemersrechten
CNV Internationaal ziet voor zichzelf een rol weggelegd als het gaat om de rechten van de werknemers. “Het is van belang om de inkomens van ouders en verzorgers te verbeteren willen we de kinderuitbuiting effectief aanpakken. Wij kunnen helpen om de vakbewegingen in verschillende landen te ondersteunen. We kunnen lobbyen voor beleid en zo bijvoorbeeld ons hard maken voor het recht om vakbonden op te zetten en om dwangarbeid uit te bannen.”

CNV Internationaal werkt samen met werknemersorganisaties in landen waar kinderen als goedkope arbeidskrachten worden ingezet. “Wij bieden financiële hulp, helpen met protestacties opzetten en bieden morele ondersteuning”, legt Vrieling uit.

“Het is makkelijk te roepen dat kinderarbeid zou moeten worden afgeschaft. Maar nu gaan we echt een stapje verder door het hoger op de agenda te zetten via ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Vrieling denkt dat er een belangrijke stap gezet kan worden, beginnend op 29 september, om samen met diverse organisaties echt wat aan het probleem te gaan doen.

Decent work for all
Een belangrijke organisatie in dit verband is de International Labour Organisation (ILO) die zich bezig houden met ‘decent work for all’. “Met dat waardige werk voor iedereen zijn wij ook bezig. In het beleid van dit kabinet kan dat ook nog verder worden geïntegreerd.”

Het uiteindelijke doel van de gezamenlijke aanpak is dat ‘kinderen in de leerplicht leeftijd naar school gaan en niet de kost hoeven te winnen voor het gezin’, stelt Vrieling. “Kinderen moeten gewoon naar school kunnen. Ouders moeten daarvoor voldoende salaris krijgen. Wat ons betreft is er geen onderscheid tussen de ‘ergste’ vormen van kinderarbeid en algemene kinderarbeid. (zoals de ILO dat onderscheid maakt - red.)"

Wel merkt Vrieling op dat het niet mogelijk is om van de één op andere dag kinderarbeid af te schaffen. “Je kunt de kinderen niet zomaar op straat zetten. Er is een proces nodig om met relevante partners voor scholing voor de kinderen te zorgen en voor voldoende inkomen voor de ouders.”

Labels
Kinderarbeid

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > september

Geen berichten gevonden