Protest tegen kinderarbeid in India

kindwevers_forweb03-10-2007 09:53 03-10-2007 09:53

Met steun van alle fracties in de Tweede Kamer hebben de ChristenUnie-Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Joël Voordewind het kabinet opgeroepen tot concrete actie tegen kinderarbeid zoals die op grote schaal voorkomt in de katoenteelt in India.

De Kamer heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

Het komende staatsbezoek aan India en de handelsmissie onder leiding van staatssecretaris Heemskerk, eind deze maand, zijn volgens de Kamerleden goede gelegenheden om de Indiase regering aan te spreken op haar verantwoordelijkheid.

Uit diverse recente rapporten blijkt dat in India op grote schaal kinderarbeid voorkomt op een wijze die feitelijk als slavernij moet worden aangemerkt: kinderen moeten werken voor de schuldeisers van hun ouders. Volgens de Kamer zouden Verhagen en Heemskerk om te beginnen de Indiase regering kunnen aanspreken op het feit dat India de beide Kinderarbeidconventies van de ILO niet heeft ondertekend. Maar ook bedrijven die katoenproducten uit India importeren zou het kabinet moeten wijzen op de grootschalige kinderarbeid aan het begin van de katoenketen. En de regering kan op z’n minst bij haar eigen inkoopbeleid gespitst zijn op de herkomst van katoenproducten: uniformen van overheidsdienaren zouden geen katoen mogen bevatten waaraan kinderarbeid te pas is gekomen.

Afgelopen zaterdag is de ChristenUnie met de ondertekening van het ‘Waterloopleinakkoord’ een langdurige, brede actie begonnen tegen kinderarbeid. De schriftelijke vragen van Cynthia Ortega-Martijn en Joël Voordewind zijn mede ondertekend door hun collega Van Baalen (VVD), Van Dijk (CDA), Gillard (PvdA), Irrgang (SP), Pechtold (D’66), Peters (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Verdonk (Lid Verdonk) en Wilders (PVV).

Bekijk hier een reportage van TimesNow.tv over kindarbeiders op katoenplantages

Schriftelijke vragen betreffende kinderarbeid in India

Vragen van de leden Voordewind en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie), Van Dijk (CDA), Van Baalen (VVD), Irrgang (SP), Wilders (PVV), Peters (GroenLinks), Pechtold (D’66), Van der Staaij (SGP), Thiemen (PvdD), Verdonk (Groep Verdonk) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken:

  1. Kent u de rapporten The Price of Childhood, Seeds of Change en het net gepubliceerde ‘Child bondage Continues in Indian Cotton Supply Chain’ van de Landelijke India Werkgroep e.a. en het grote aantal publicaties over deze kwestie in de Indiase en internationale media? [zie www.indianet.nl/katoenz]
  2. Bent u van mening dat deze slavernij-achtige en omvangrijke vorm van kinderarbeid, die is gerelateerd aan in Nederland verkochte katoenproducten, aan de orde gesteld moet worden bij het komende staatsbezoek aan India alsmede bij de handelsmissie van staatsecretaris Heemskerk aan India? Welke andere middelen wilt u inzetten, zoals een missie van de Mensenrechtenambassadeur, om kinderarbeid in de katoenzaadteelt en de omvangrijke kinderarbeid in India in het algemeen aan de orde te stellen?
  3. Bent u van plan om het feit dat India beide Kinderarbeidconventies van de ILO (C138 en C182) niet heeft ondertekend via de eerder genoemde bezoeken aan de orde te stellen en ook via internationale organisaties India aan te bespreken op de non-ratificatie van die Conventies? Hoe kunt u bevorderen dat India het grondwettelijke recht op onderwijs vastlegt in een wet en daarvoor voldoende middelen uittrekt?
  4. Bent u bereid om bedrijven die katoenproducten uit India importeren aan te spreken op de omvangrijke kinderarbeid aan het begin van de katoenketen? Kunt u hen aansporen of met hen een overeenkomst sluiten om gezamenlijk in de keten te gaan werken aan katoenzaad, katoen en katoenproducten die zonder kinderarbeid en onder behoorlijke arbeidsomstandigheden is gemaakt?
  5. Is de regering – in het kader van haar duurzaam inkopen beleid – bereid om ervoor te zorgen dat katoenen producten (uniformen etc.) die door overheid worden ingekocht vrij zijn van kinderarbeid en schendingen van arbeidsrechten?
  6. Bent u plan in Nederland actieve multinationals als Bayer en Monsanto aan te spreken op het feit dat ook zij direct bij deze vorm van kinderarbeid zijn betrokken. Bent u bereid hen aan te spreken op het streven naar een katoenketen die kinderarbeidsvrij is?
  7. Wat is de regering van plan om dit specifieke kinderarbeidprobleem in India en het kinderarbeidprobleem in zijn algemeenheid binnen de EU aan de orde te stellen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken? Is de regering bereid om dit onderwerp aan de orde te stellen tijdens de komende EU-India Top in Lissabon en in het kader van de huidige onderhandelingen tussen de EU en India over een vrijhandelsovereenkomst?
  8. Bent u bereid deze vragen voor 24 oktober te beantwoorden in verband met het bezoek van de staatssecretaris van Economische Zaken aan India?
(foto: www.sadashivan.com)
Labels
Cynthia Ortega
Joël Voordewind
Kinderarbeid
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden