'Creationisme gevaar voor onze beschaving'

Vlaggen_forweb05-10-2007 16:20 05-10-2007 16:20

Elk kind heeft het recht te weten hoe de wereld is ontstaan. Elk kind hoort daarom volgens een rapport van de Raad van Europa op school over de evolutietheorie te leren. Het scheppingsverhaal mag tijdens de les niet als wetenschappelijk alternatief voor de evolutietheorie worden gepresenteerd.

Gebeurt dit wel, dan vormt dat een bedreiging voor de mensenrechten en een gevaar voor onze beschaving. Dit is ongeveer de strekking van het rapport van de Luxemburgse politica Anne Brasseur. Zij schreef een rapport over de lessen in creationisme op scholen.

Het rapport ademt een sfeer van angst voor de ‘opmars van het scheppingsverhaal’. Volgens Brasseur is het creationisme voortgekomen uit de ontkenning van de evolutietheorie en komt dit overwaaien uit Amerika. Het rapport acht het zorgelijk dat het creationisme een wetenschappelijk alternatief wordt voor de evolutietheorie: ‘Als we niet oppassen vormt dit een bedreiging voor de kernwaarden van de Raad voor Europa. Sommige creationisten zouden de democratie willen vervangen door een theocratie’.

Gevolgen voor christelijke scholen
Wat betekent dit rapport voor het christelijk onderwijs in Nederland? Het onderwijs is primair een zaak van de lidstaten. Met het rapport heeft de Raad een signaal afgegeven. Het betekent echter niet dat de christelijke scholen in Nederland hun curriculum om moeten gooien en het scheppingsverhaal behoren te relativeren. Christelijke scholen hebben in Nederland ruimte inhoud te geven aan hun identiteit. Het ziet er niet naar uit dat dit rapport daar verandering in zal brengen.

Boodschap voor Europa
Toch moeten we dit signaal niet direct terzijde schuiven. Uit het rapport spreekt een duidelijke angst dat het scheppingsverhaal onze beschaving en kennis bedreigt. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van die angst, waar mogelijk uitleg te geven over onze houding en te bidden dat we een zoutend zout mogen zijn in deze wereld. Als de Raad van Europa, die zich met schendingen van mensenrechten bezig hoort te houden, zich om deze thema’s daadwerkelijk druk maakt, hebben wij als christen iets uit te leggen. We hebben een boodschap voor Europa. Het christelijk geloof in de schepping is geen bedreiging voor onze beschaving maar juist de kern ervan.

Raad van Europa
De Raad van Europa is het Europese orgaan ter bescherming van de mensenrechten, de parlementaire democratie en de rechtsstaat. De Raad is gevestigd in Straatsburg. Het rapport is aangenomen met 48 stemmen voor, 25 tegen en 3 onthoudingen. Van verschillende kanten kwamen echter geluiden dat het rapport behoorlijk overtrokken is en niet wetenschappelijk onderbouwd. Bovendien wordt uit het rapport niet duidelijk hoe het creationisme de mensenrechten concreet bedreigt.


Labels
Eurofractie

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden