No-claim maakt plaats voor eigen risico. Waarom?

EsmeWiegman04.jpg05-10-2007 19:20 05-10-2007 19:20

Per 1 januari 2008 wordt de no-claim in de zorg afgeschaft. De ChristenUnie is hier erg blij mee, met name omdat de regeling voor gehandicapten en chronisch zieken zeer onrechtvaardig is. Een 'verplicht eigen risico' komt ervoor in de plaats. Waarom?

De no-claim is een geldbedrag van 255 euro dat de zorgverzekeraar uitkeert aan verzekerden als zij in het afgelopen jaar geen ziektekosten hebben gemaakt. De zorgkosten die wel zijn gemaakt, voor bijvoorbeeld medicijnen, worden in mindering gebracht op de teruggave van de no-claim. De ChristenUnie heeft de no-claim altijd zeer onrechtvaardig gevonden, omdat deze regeling nadelig uitwerkt voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze groep betaalt wel mee aan de regeling maar krijgt nooit geld terug vanwege de noodzakelijke zorgkosten die ze moet maken. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen immers geen invloed uitoefenen op hun zorgvraag en medicijngebruik! Om die reden heeft de ChristenUnie-fractie zich altijd fel tegen de no-claim verzet. Dit betekent echter niet dat de ChristenUnie principieel tegen iedere vorm van eigen betaling is. Wij zijn ons bewust van de blijvende noodzaak om de groei van de zorguitgaven te beperken. Ook erkennen wij dat burgers een eigen verantwoordelijk hebben in het dragen van de zorgkosten en vinden wij het noodzakelijk om onterecht en onnodig gebruik van zorgvoorzieningen af te remmen. Om die reden is de invoering van een verplicht eigen risico van 150 euro per jaar voor de ChristenUnie alleszins aanvaardbaar. De ChristenUnie vindt echter dat daarbij wel recht moet worden gedaan aan de bijzondere positie van chronisch zieken en gehandicapten. In het wetsvoorstel van minister Klink is weliswaar een compensatieregeling van 47 euro opgenomen, maar daarvoor zouden volgend jaar alleen chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking komen die langdurig zijn aangewezen op een hoog medicijngebruik. Daarom heeft Kamerlid Esmé Wiegman bij het debat over de invoering van het verplicht eigen risico een motie ingediend om ook het gebruik van hulpmiddelen bij de compensatie over 2008 mee te nemen. Minister Klink heeft toegezegd zijn uiterste best te zullen doen om dit voor elkaar te krijgen, maar het is onzeker of dit daadwerkelijk haalbaar is. Wel deed minister Klink de toezegging dat ook mensen die in een AWBZ-zorginstelling verblijven voor het verplicht eigen risico gecompenseerd zullen worden.Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'No-claim maakt plaats voor eigen risico. Waarom?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden