ChristenUnie komt op voor het recht op sociale werkvoorziening

rolstoelfinal31-10-2007 09:34 31-10-2007 09:34

Arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening moeten weer beschikbaar komen voor de eigenlijke doelgroep: mensen die door een handicap kansloos zijn op de gewone arbeidsmarkt. De rechten van wie op de wachtlijst staan voor een ‘WSW-baan’ moeten beter beschermd worden.

Dat zei ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn gisteren in een debat over de wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De wetswijziging biedt volgens de ChristenUnie geen structurele oplossing voor de bestaande wachtlijsten, waardoor mensen met een handicap soms heel lang moeten wachten op een geschikte werkplek. ,,Strengere selectie bijvoorbeeld verschuift alleen het probleem; wie daardoor buiten de boot valt, komt in een andersoortige regeling terecht’’, waarschuwde Ortega. Zij is beducht voor ‘vervuiling’ van de wachtlijsten: gemeenten hebben er financieel belang bij iemand op de wachtlijst te plaatsen, ,,immers, het budget wordt straks afhankelijk van zowel het aantal werkzame WSW-ers als het aantal geïndiceerden op de wachtlijst’’. Dit risico wordt groter als gemeenten zelf het begrip ‘beschikbaarheid’ mogen invullen; de ChristenUnie wil daarom één uniforme definitie daarvoor.

De ChristenUnie vraagt ook betere rechten voor wie op de wachtlijst staan voor een WSW-plaats. Nu mag een werkzoekende op de wachtlijst gepasseerd worden voor iemand uit een zogenoemde ‘prioritaire groep’. Ortega: ,,Iedereen een WSW-wachtlijst verdient prioriteit, het zijn allemaal kwetsbare mensen. Daarom zou iemand maar één keer gepasseerd mogen worden. En gemeenten zouden de plicht moeten krijgen om een wachtende te informeren wanneer hij of zij eenmalig gepasseerd is. WSW-ers hoeven dan niet continu zelf de wachtlijst in de gaten te houden om te beoordelen of het er eerlijk aan toe gaat.’’

Verder wil de ChristenUnie bevorderen dat mensen met een WSW-indicatie op een begeleide werkplek bij een ‘gewone’ werkgever terechtkomen, ,,maar dat moet dan wel duurzaam zijn. Een plaatsing in begeleid werk zou minstens zes maanden moeten duren. Het mag gemeenten er niet om te doen zijn dat ze even snel de bonus voor een bw-plek opstrijken ’’, vindt Ortega.

De ChristenUnie vraagt waarborgen dat de sociale werkplaatsen blijven bestaan en niet gedupeerd worden door de nieuwe wetswijziging. Daarom moet er reeds na twee jaar een evaluatie komen: hoe vergaat het de sociale werkplaatsen na de wetswijziging? Zijn dan de meest productieve medewerkers naar (dure) begeleide werkplek verdwenen?

Ten slotte vindt de ChristenUnie dat ook het Rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor het in dienst nemen van WSW-ers. Ortega: ,,Wat ons betreft komt er een quotumregeling voor begeleid-werkplaatsen bij de rijksoverheid.’’
Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie komt op voor het recht op sociale werkvoorziening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden