Gezonde gezinnen overal belangrijk

Joel09-11-2007 17:27 09-11-2007 17:27

Kamerlid Joël Voordewind diende bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking een motie in, waarin hij steun vraagt voor gezinnen en familiebanden in ontwikkelingslanden. Voordewind wil dat aandacht hiervoor wordt opgenomen in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

De ChristenUnie vindt dat ook in ontwikkelingslanden de positie van kinderen niet los gezien kan worden van het gezin waarin ze opgroeien.
Voordewind: “Het versterken van gezonde gezinnen en familieverbanden levert een grote bijdrage aan het geven van goede toekomstperspectieven. Niet alleen voor kinderen maar ook voor vrouwen, zeker gezien de toenemende arbeidsmigratie en de desastreuze gevolgen van de HIV/Aids problematiek.”

Een meerderheid van de Kamer steunt het amendement van de ChristenUnie om het ‘Social Protection Program’ van Mozambique naar andere Afrikaanse ontwikkelingslanden uit te breiden. Dit programma houdt in dat aidswezen recht hebben op een uitkering, zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
“Nu geeft de NL overheid hiervoor bilaterale steun via de Nederlandse ambassade in Mozambique. Mijn voorstel is dit uit te breiden naar bijvoorbeeld Zambia, Oeganda en Zuid-Afrika met bijbehorende budgetuitbreiding. De financiering van dergelijke social protection programs loopt in bepaalde landen via de overheid, maar in Uganda en Zambia kan de overheid dit ook laten uitvoeren door NGO’s, thuiszorgorganisaties of andere sociale programma’s van kerken” zei Voordewind onlangs in het notaoverleg
Ontwikkelingssamenwerking.

Voordewind bracht opnieuw de bestrijding van kinderarbeid ter sprake. Hiermee gaat de ChristenUnie door met de in september gestarte campagne tegen kinderarbeid, het breed gesteunde ‘Waterlooplein Akkoord’. Voordewind vroeg of de minister ook bereid was erop aan te dringen om de kennis over kinderarbeid bij de Nederlandse ambassades in die landen te vergroten, zodat zij een sleutelrol kunnen spelen in de bestrijding ervan.
Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Gezonde gezinnen overal belangrijk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden