Actieplan tegen zelfdoding onder jongeren

Joel Voordewind1maandag 19 november 2007 16:44

De ChristenUnie presenteert deze week een ‘Actieplan preventie van zelfdoding onder jongeren’. Het plan wordt dinsdag aangeboden door Kamerlid Joël Voordewind aan minister Rouvoet, bij de behandeling van diens begroting Jeugd en Gezin. Zelfdoding is onder jongeren de op één na meest voorkomende doodsoorzaak.

Tussen 2003 en 2005 nam het aantal zelfdodingen onder jongeren toe met 34 procent, tot ruim vijftig sterfgevallen per jaar. Het aantal pogingen tot zelfdoding bedraagt een veelvoud daarvan. "Zelfdoding is taboe in Nederland. We moeten wakker worden en tot zo snel mogelijk een nationaal actieplan opstellen’’, aldus Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Gemiddeld heeft in iedere schoolklas minstens één leerling al eens opzettelijk zichzelf verwond of een zelfmoordpoging gedaan. Ruim één op de tien scholieren (leeftijd 11 tot 17) heeft er wel eens over gedacht een einde aan het leven te maken. Het komt drie keer zo vaak voor bij Turkse en Surinaamse meisjes. Nog schrijnender is het dat de meeste jongeren dit in een opwelling doen. Voordewind: "Het is dus meestal een wanhoopsdaad, geen bewuste keuze."

Het ontbreekt aan goede signalering van en voorlichting over de signalen die duiden op suïcidale gedachten of neigingen. Het actieplan van de ChristenUnie bevat een aantal aanbevelingen, zoals een op de risicogroepen gerichte voorlichtingscampagne en een noodtelefoon. Verder wil de ChristenUnie dat de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin informatie gaan verstrekken over preventie tegen zelfdoding. Ook zouden er praktische maatregelen genomen moeten worden. Voordewind: "Zelfdoding gebeurt vaak zeer impulsief, onder omstandigheden die het makkelijk maken. Als we daarvoor drempels opwerpen, kan dit al vele levens redden."

Ook nazorg na een poging tot zelfdoding is cruciaal. De helft van de mensen die eens een poging tot zelfdoding heeft gedaan, doet dat later nog een keer. Voordewind wil door betere opvang en nazorg het aantal ‘herhalingsgevallen’ zien te halveren.

Voordewind: "De Nederlandse overheid belooft al jaren met een actieplan te komen, zoals omliggende landen dat al lang hebben, maar tot nu toe is er nog steeds geen beleid." Eerder heeft de ChristenUnie ook al aangedrongen op een gedragslijn voor de media, omdat gebleken is dat expliciete berichtgeving over zelfdodingen kan leiden tot navolging.

Download de Notitie Suïcidepreventie van Joël Voordewind (pdf)

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden