ChristenUnie wil 'jobcoach' voor jonggehandicapten

rolstoel-nieuwsbriefvrijdag 23 november 2007 13:02

Jobcoaches moeten jonggehandicapten al in de onderwijsfase gaan helpen bij het vinden van een baan, en hen vervolgens begeleiden in de contacten met de werkgever. Dat heeft ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn via een motie ingebracht in het debat over de Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten). Een meerderheid van de Kamer steunt haar voorstel.

Momenteel worden jobcoaches vooral ingezet als de jonggehandicapte al een baan heeft. Dat is vaak te laat. De ChristenUnie is voor het inzetten van begeleiding door een jobcoach reeds in de onderwijsfase, zodat voor iedere jongere met een beperking persoonlijk kan worden vastgesteld welk werk en hoeveel werkdruk hij of zij aan kan. Deze maatregel zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium wordt beoordeeld wat het beste is voor de jongere. Op lokaal niveau, bijvoorbeeld in Almere, vinden er succesvolle pilots plaats waarbij de jobcoach bij de onderwijsfase wordt betrokken.

Minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil in het voorjaar meer duidelijkheid geven over de plannen met de Wajong. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen meer begeleiding voor de jongeren te faciliteren. Het voorstel van de ChristenUnie sluit daar naadloos op aan.

De ChristenUnie heeft als doel van re-integratie vooral het welzijn van de jongeren voor ogen, niet de hoogst mogelijke ‘uitstroom’ naar betaalde arbeid. Participatie kan volgens de ChristenUnie ook bestaan uit zinvolle dagbesteding, beschut werken of vrijwilligerswerk. De regels om te kijken of iemand betaalde arbeid kan verrichten worden niet strenger en de Wajong-uitkering blijft bestaan voor jongeren die niet kunnen werken.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer
Werkgelegenheid

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil 'jobcoach' voor jonggehandicapten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden