Besluit mobiliteit 'doorbraak naar kilometerbeprijzing'

file30-11-2007 18:15 30-11-2007 18:15

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer is tevreden over het feit dat het kabinet vandaag een besluit heeft genomen over invoering van de kilometerheffing. ,,Deze regeerperiode vindt onomkeerbaar de doorbraak plaats naar een rechtvaardig systeem van kilometerbeprijzing. Dat is de eis die wij aan deze coalitie gesteld hebben’’, zegt Kamerlid Ernst Cramer.

De ChristenUnie en haar voorgangers (RPF en GPV) hebben al meer dan tien jaar gepleit voor een andere belasting van automobiliteit: het bezit van een auto moet goedkoper worden, het gebruik duurder. Op die manier gaan de meeste autobezitters er financieel op vooruit gaan. Alleen wie bovengemiddeld veel kilometers maakt, en daarmee het milieu onevenredig zwaar belast en bijdraagt aan filevorming, moet juist méér gaan betalen.

Onomkeerbare stap
In het coalitieakkoord werd vastgelegd dat in deze kabinetsperiode de invoering van kilometerbeprijzing zal beginnen. In het beleidsprogramma vervolgens stond alleen dat er in deze periode een ‘betekenisvolle en onomkeerbare stap’ genomen wordt. Cramer: ,,In het debat over het beleidsprogramma waren wij kritisch over die terughoudende toezegging. Arie Slob eiste dat er vóór de behandeling van de begroting Verkeer en Waterstaat, volgende week, een duidelijke brief van minister Eurlings zou komen met uitleg over zijn plannen. Die ligt er nu, en daaruit blijkt dat het kabinet daadwerkelijk de beloofde ‘onomkeerbare’ stap gaat doen. Het kabinet mikt daarbij op een eindbeeld, zoals wij dat ook voor ogen hebben: geen tolpoortjes of andere selectieve, plaatselijke maatregelen, maar een systeem dat door het gehele land met satelliettechniek alle autokilometers kan registreren. Dat garandeert de mogelijkheid om het autorijden optimaal naar tijd, plaats en milieubelasting te beprijzen.’’

Cramer: ,,Op korte termijn begint het wetgevingsproces om die fijnmazige en rechtvaardige manier van kilometerheffing mogelijk te maken. Dat hebben wij liever dan regionale experimenten met ouderwetse tolsystemen die het draagvlak onder de kilometerbeprijzing ernstig ondermijnen.’’

Niet alleen wordt de komende jaren door wetgeving het ‘point of no return’ gepasseerd, ook technisch wordt de invoering van kilometerprijzing voorbereid, zodat vanaf 2011 stap voor stap het Nederlandse wagenpark kan worden klaargemaakt om per gereden kilometer te worden belast. De ChristenUnie-fractie blijft aandringen op hoge ambities: ,,Op z’n minst de vrachtwagens moeten in 2011 gereed zijn voor kilometerbeprijzing, maar wij willen dat dan ook begonnen is met het personenwagenpark.’’

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'Besluit mobiliteit 'doorbraak naar kilometerbeprijzing''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > november

Geen berichten gevonden