ChristenUnie: ‘Eurlings moet even doorpakken’

stadsbus07-12-2007 16:01 07-12-2007 16:01

Tijdens de begrotingsbehandeling Verkeer & Waterstaat, verzocht Kamerlid Ed Anker het kabinet om collectief busvervoer meer aandacht te geven. Middels een motie vraagt Anker om een pilot met hoogfrequent busvervoer op filegevoelige snelwegen in de Randstad.

De ChristenUnie heeft dit voorstel ingediend naar aanleiding van andere plannen voor collectief personenvervoer over snelwegen, zoals het plan ‘Groen Asfalt’ van Koninklijk Nederlands Vervoer en het Deltaplan Bereikbaarheid. Omdat busvervoer veruit de minst milieubelastende vorm van gemotoriseerd vervoer is en veel bedrijvenlocaties in de directe nabijheid van snelwegen zijn gevestigd die nu niet goed bereikbaar zijn met het OV, pleit de ChristenUnie voor een pilot met busvervoer in de Randstad. Daarbij moeten extra haltes worden gemaakt bij bedrijvenlocaties en onderzocht worden of bussen vaker gebruik kunnen maken van de vluchtstrook.

Anker sneed ook het pijnpunt van de Valleilijn (Amersfoort-Ede-Wageningen) aan. Onlangs werd deze lijn overbelast verklaard. Ook hij noemde de door openbaarvervoerbedrijf Syntus gewenste spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Doetinchem de oplossing.
De ChristenUnie verzoekt daarom de regering, door middel van een motie, in samenwerking met de decentrale overheden een zogenaamde quick scan te doen naar de markt en capaciteit op de regionale lijnen en de mogelijke financiering van de aanleg van inhaalsporen of dubbelspoor. De resultaten van de quick scan moeten uiterlijk met de aangekondigde mobiliteitsvisie in het voorjaar worden gepresenteerd.

“De maatregelen die de ChristenUnie voorstelt, ondersteunen de doelen van het kabinet om het autogebruik terug te dringen, files te verminderen en het spoorvervoer met 5% per jaar te laten groeien. Eurlings moet nu écht even doorpakken als hij deze doelstelling binnen vier jaar wil halen”, aldus Ed Anker.
Labels
Ed Anker
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: ‘Eurlings moet even doorpakken’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > december

Geen berichten gevonden